Bemutatkozás
Nyitva tartás - Szolgáltatások
A könyvtár állománya - Katalógus - Folyóirataink
Elérhetőségek - Munkatársak - Korábbi munkatársaink
Gyermekkönyvtár
Ellátórendszer - Csererendszer
Kisközösségek 
A könyvtárra vonatkozó dokumentumok (pdf): adatvédelmi tájékoztatóalapító okirat, használati szabályzat, internet-használati szabályzat, küldetésnyilatkozat

 

A Kresznerics Ferenc Könyvtár bemutatása

 

Celldömölk és Kemenesalja közkönyvtára 1953. február 8-án nyílt meg. Elnevezéseiben: járási, nagyközségi, városi jelzővel tükrözte a fenntartó hatáskörének változásait. Kresznerics Ferenc (1766-1832) nyelvész, tudós pap nevét 1993-ban, működésének 40. évfordulója alkalmából vette fel. 2005. szeptember 1-jétől az intézény önállósága megszűnt. Az újonnan létrehozott Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári feladatot ellátó intézményegysége továbbra is viseli Kresznerics Ferenc nevét.

A könyvtár célja és feladata egykor és napjainkban is a város és vonzáskörzete lakosságának könyvtári ellátása. A korábbi "alközponti" szerepkör tartalmát megőrízve kapcsolódik a Vas megyei lakóhelyi könyvtárak - Berzsenyi Dániel Könyvtár által koordinált - együttműködésén alapuló rendszeréhez.

A központi könyvtár felnőtt- és gyermekrészlege mellett az izsákfai városrészben van egy fiókkönyvtár, s az ellátórendszerhez 2004-től 18 községi könyvtár tartozik. Általános gyűjtőkörű, középfokú ellátást biztosító állományát az 1973 óta e tájegységre vonatkozó, folyamatosan gyarapodó helyismereti gyűjtemény teszi egyedivé.

A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett, különösen a tájékoztató munkában egyrészt saját, másrészt kész adatbázisok használata, azaz az informatikai szolgáltatás is megjelent, és a HUNGARNET Egyesület támogatásával lehetővé vált az Internet használata.

A gyermekkönyvtár is számos, rendszeresen visszatérő programot szervez a kis olvasók érdeklődési körére alapozva, amely lehetővé teszi az élő kapcsolatot a város és vonzáskörzete oktatási intézményeivel.

Intézményünk tevékeny részese Kemenesalja művelődésének: rendszeresen szervezünk irodalmi, művészeti rendezvényeket, kiállításokat, hirdetünk meg pályázatokat, bonyolítunk le vetélkedőket.

Könyvtárunk névadója előtt tisztelegve 2004-ben már hatodik alkalommal rendezte meg a Kresznerics Ferenc országos anyanyelvi versenyt, amelyet a határokon túl élő magyar diákok is rendszeresen megtisztelnek részvételükkel, és egyre rangosabb helyet vívott ki magának a hasonló jellegű megmérettetések között.

A könyvtár állandó kisközösségei - a negyedszázada működő honismereti munkaközösség, és az 1988-ban létrejött Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság - összejövetelei elsősorban a felnőtt olvasóknak, érdeklődőknek kínálnak, teremtenek alkalmakat az ismeret- és élményszerzésre. 2000-ben alakult a Berzsenyi Asztaltársaság ifjúsági csoportja, azzal a céllal, hogy a tanulóifjúság számára közvetítse Kemenesalja hagyományait, irodalmi és kultúrális értékeit.

A beiratkozott könyvtárhasználók aránya Celldömölk lakosságához viszonyítva 16-18% között van: az évi 2000-2200 olvasó egyre differenciáltabb és magasabb szintű információs igényeinek kielégítését 6 főiskolát végzett könyvtáros, 1 segédkönyvtáros és 1 felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtári adatrögzítő munkatárs végzi.

  

 Nyitva tartás

 

 

Felnőtt részleg

Gyermekkönyvtár

Hétfő szünnap szünnap
Kedd 10-17 13-17
Szerda 10-17 13-17
Csütörtök 9-17 13-17
Péntek 10-18 13-18
Szombat 9-13 9-13

   

 

 Szolgáltatásí díjak 2013. január 1-től

 

BEIRATKOZÁSI DÍJ EGY NAPTÁRI ÉVRE

Önálló keresettel rendelkezők: 2 000,- Ft
Nyugdíjasok 70 éves korig: 1 500,- Ft
16 év feletti diákok, felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói, pedagógusok (jogosultságuk igazolásával): 1 000,- Ft
16 éves kor alatt ill. 70 év felett: díjtalan

 

SZOLGÁLTATÁSOK

Könyvtárközi kölcsönzés 250,- Ft/kötet
DVD-kölcsönzés: 250,- Ft/db

Fénymásolás A/4 20,-Ft/oldal ; A/3 35,-Ft/oldal (fekete-fehér)
Fénymásolás A/4 40,- Ft/oldal ; A/3 60,- Ft/oldal (színes)

Nyomtatás A/4 30,-Ft/oldal ; A/3 60,-Ft/oldal (fekete-fehér)
Nyomtatás A/4 60,-Ft/oldal ; A/3 100,-Ft/oldal (színes)

Fax továbbítás (csak belföldi) 300,-Ft/db
Digitális másolat/szkennelés 100,-Ft alapdíj + 20 Ft/oldal

Internet- ill. számítógép-használat 150,-Ft/megkezdett óra
(A gyermekkönyvtárban, 14 éven aluliak számára az Internet használata ingyenes)

***

Regisztrált használóink számára vezeték nélküli, térítésmentes Wi-Fi Internet-hozzáférést biztosítunk

 

 A könyvtár állománya

 

ÁLLOMÁNY:
50 ezer könyv, 1600 tartósan őrzött időszaki kiadvány, 2425 hangzó, 217 video, 220 CD-ROM-adatbázis, 1131 db egyéb ( mikrofilm, dia, fénykép stb.) dokumentum, 126 előfizetett folyóirat és napilap.

KÜLÖNGYŰJTEMÉNY:
Helyismereti különgyűjtemény. Könyvtárunk 1970 óta gyűjti a helyismereti - a városra és vonzáskörzetére, Kemenesaljára vonatkozó - dokumentumokat. Az anyag teljességre törekvően tartalmazza a tájegységre vonatkozó publikált forrásokat és a helyismereti jellegű kéziratos munkákat is.

ADATBÁZISOK:
Katalógus
Kemenesaljai Életrajzi Lexikon
Magyar Életrajzi Kalauz
Magyar Nemzeti Bibliográfia - Könyvek 1976-2008.
A Szikla-21 integrált könyvtárkezelő program segítségével 1994-től folyamatosan épül a számítógépes Kemenesaljai helyismereti adatbázis. Az adatbázis 1986-tól tartalmazza a sajtófigyelést: 11602 cikket és 940 helyismereti vonatkozású könyvet.
Vas megye irodalma. Bibliográfia és repertórium 1965-2000. Összeállította a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely. (CD-ROM)
EBSCO
NAVA 

  

 Korábbi munkatársaink

 

- Dr. Bellérné Horváth Cecília - Vezetőnek lenni nem mindig magányos dolog (1992-2006) 
- Dörnyei Lászlóné - A nem látványos dolgok fontossága (1968 - 2002)
- Káldos Gyula - A könyvtár Celldömölk életének mindig egyik központja volt (1955-1991)
- Szomju Lászlóné - A Gutenberg-galaxis vonzásában (1964 - 2005)