mega888 Könyvtári uniós pályázatok

Pályázatok

"Tudásdepó-Expressz"

uniós támogatású könyvtári projektek
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

   palyazat-ujmagyft-logo palyazat-okm-logo

 

„A Vas megyei közkönyvtári tudásvagyon megosztását támogató, az egyenlő esélyű hozzáférést segítő összehangolt infrastrukturális fejlesztés a megye keleti régiójában"
TIOP-1.2.3/09-20090019

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár konzorciumi partnereivel – Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár (Sárvár), Petőfi Sándor Művelődési – Sportház és Könyvtár (Csepreg) 2009 októberében pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP-1.2.3/09/01) támogatási rendszeréhez. A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 8.000.000 Ft összegű, önrész nélküli támogatásban részesítette.

Futamidő: 2010. 04. 01. – 2011. 03. 31.

A projekt alapvető célja, olyan technológiai fejlesztések megvalósítása, melyek erősítik az együttműködő városi könyvtárak kistérségi információs központi szerepkörét, oktatási-képzési szerepüket, fejlesztik online szolgáltatásaikat, és ügyfélbarát könyvtártechnológia kialakítását. Ezen kívül a Vas Megyei Könyvtári Portálhoz való kapcsolódással biztosítják a tanulást támogató tudástartalmakhoz való nyílt, 0-24 órás hozzáférést egy egységes felületű közös szolgáltató felületen keresztül. Lehetővé teszik, hogy a nemzeti kulturális örökség részeként egyedi információs tartalommal bíró helyismereti gyűjteményeket a pályázató könyvtárak saját fejlesztésű adatbázisokba integrálják, speciális eszközök beszerzésével javítsák a fogyatékkal élők könyvtárhasználati esélyeit, és az eddiginél is szélesebb körben és hatékonyabban járuljanak hozzá az elektronikus írástudáshoz kapcsolódó ismeretek átadásában, terjesztésében.

A konzorcium tagjai egyedi elképzeléseik megvalósításhoz az alábbi támogatási összegeket használhatják fel:

* Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 4.944.301 Ft
* Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár: 1.507.519 Ft
* Petőfi Sándor Művelődési – Sportház és Könyvtár: 1.548.180 Ft

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár rész-projektjének legfontosabb elemei:

* 10 db komplett számítógép beszerzése
* Szikla-21 integrált könyvtári rendszer WebOpac Plusz, Online Közös Katalógus és Elektronikus Dokumentum-küldő Rendszer modulja
* A3-as scanner, másoló és fax
* Wi-fi internetes hozzáférés az olvasóteremben
* Fine Reader szövegfelismerő és PDF Transformer multifunkciós PDF-kezelő
* Jaws for Windows képernyőolvasó és Magic képernyőnagyító csökkentlátóknak

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulhat meg.

palyazat-umft


 

 

palyazat-ujmagyft-logopalyazat-okm-logo

 

A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0031

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár vezette konzorcium tagjaként sikeres pályázatot nyújtott be 2009. februárjában a Vas megyei könyvtárak formális és informális tanulást támogató szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése címmel.

Az elnyert támogatás konzorciumi szinten: 86 198 558 Ft, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár részére: 9 500 820 Ft.

Futamidő: 2010. 03. 01. – 2012. 02. 28.

A projekt alapvető célkitűzése, hogy az együttműködő könyvtárak

dokumentumaik döntő hányadáról 24 órás elérhetőséggel biztosítsák a tájékozódási lehetőséget a különböző településeken élőknek, és a különféle oktatási intézményekben tanulóknak, interaktív, használóbarát könyvtári honlapok kialakításával közvetlen kommunikációs lehetőséget teremtsenek a könyvtár és használója között: minden regisztrált könyvtárhasználó önállóan „menedzselheti" könyvtári tranzakcióit (hosszabbítás, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés kezdeményezése), saját fejlesztésű, elsődlegesen helyismereti tartalmú adatbázisok építésével, közhasznú információk szolgáltatásával biztosítsák az információhoz való korlátozásmentes hozzáférést, az elektronikus írástudáshoz kapcsolódó ismeretek átadásával a korszerű információszerző technikákat tudatosan használók körét bővítsék, az örömszerző olvasást középpontba állító megyei rendezvénysorozattal és a kapcsolódó helyi programokkal a kulturális tőke fontosságát tudatosítsák.

A közösen vállalt megvalósítandó célok mellett a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár rész projektje a „A holnap könyvtára – a könyvtár honlapja" jelmondat szellemében fogalmazódtak meg.

1) Saját építésű adatbázisainak, egyéni arculatot tükröző tartalomszolgáltató képességének minőségi fejlesztése valósulhat meg a Kemenesaljai Életrajzi Lexikon folyamatos, havi két szócikkel történő bővítésével és A magyarság évfordulónaptára című reprezentatív, Magyarországon egyedülálló, mintegy háromezer tételes válogatás elkészítésével.

2) A könyvtári nyitva tartás virtuális meghosszabbítása négycsatornás kommunikációs rendszerrel (chat, mobiltelefon, skype, e-mail) költségkímélő módon javíthatja a használói komfortérzetet. A szolgáltatás könyvtári nyitva tartási napokon kívül – az ünnepnapok kivételével – kettő-hat óra időtartamban vehető majd igénybe a könyvtár honlapján keresztül az ügyeleti időpontok feltüntetésével.

3) A városi könyvtár gyűjteményének eddigi teljes körű elektronikus hozzáférhetősége mellett a városi fiókkönyvtárak, illetve a kemenesaljai kistelepülések állományának visszamenőleges rögzítése mintegy 40000 rekorddal bővíti a könyvtár online katalógusának dokumentumbázisát.

4) Újszerű módon, helyszíni és online programok keretében tervezi a könyvtár a digitális és információkeresési készségek fejlesztését, 20 órás időkeretben, maximális 10 fős csoportok számára. A tananyag legfontosabb csomópontjairól készített 5-10 perces felvételeket a helyi televíziók sorozatként vetítik majd, illetve a könyvtár honlapjáról is letölthetők lesznek.

5) Az olvasást népszerűsítő helyi szervezésű programok közül első helyen a Kresznerics Ferenc Országos Anyanyelvi Versenyt kell megemlíteni. A rendezvény az olvasáshoz szorosan kötődő nyelvművelést kívánja népszerűsíteni. Az Év Tiniolvasója vetélkedő mellett tematikus napokat kíván szervezni a könyvtár, kapcsolódva a Magyar Népmese Napjához is (Mackó-nap, Cigány Népmese Napja). A kínálatot olvasótáborok szervezése egészíti ki.

6) „Az elégedett olvasó a legjobb reklám" szlogen jegyében a könyvtár olvasóinak ajánlása alapján kíván új használói csoportokat megismertetni szolgáltatásaival, míg a direkt marketing eszközrendszerével a lemorzsolódott olvasókat akarja újra megnyerni.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulhat meg.

palyazat-umft