Új könyveinkből ajánljuk

április 19.

hanksTom Hanks: Különleges karakterek

Első kötete jelenik meg az Oscar-díjas amerikai színész-producernek, Tom Hanksnek (bár már több rövidebb írása is napvilágot látott a New York Times, a Vanity Fair és a New Yorker hasábjain). Közismert, hogy a színész rajong a régi, mechanikus írógépekért: ez az a tárgy, amely összefűzi a kötetben szereplő tizenhét elbeszélést. Mindegyik történetben valamilyen módon megjelenik egy: némelyikben fontos szerep jut az írógépnek, más írásokban egyetlen utalás erejéig kerül elő a ma már divatjamúlt régiségnek ható masina. A helyszín - egy kivétellel - mindig az Egyesült Államok, a nagy olvasztótégely valamely települése, ahol mindenki "különleges karakter"-nek számít. A Három kimerítő hét című, zseniális kötetnyitó írásban például egy kvízjáték kapcsán jön fel a téma. A főhős, aki Annával való rövid, ám viharos kapcsolatát meséli el, rendszeresen játszik a mobilján egy igaz-hamis kvízjátékot, ahol épp arra kell válaszolni, hogy vajon Woodrow Wilson elnök használt-e írógépet a Fehér Házban. Az 1953, szenteste főszereplője, a második világháborús veterán Virgil Beuell a karácsonyra készül a szeretteivel, és két gyermekének egy régi írógépen kell írnia levelet a Mikulásnak. Egy másik történet az 1939-es New York-i világkiállítás idejébe repíti vissza az olvasót, de ott lehetünk egy kelet-európai bevándorló Újvilágba érkezésénél 1950 táján, megismerhetjük egy kisfiú különleges születésnapi ajándékát a hetvenes évekből, szörfölhetünk egy hullámlovas-paradicsomban a kilencvenes években, és egy elbeszélés - egyetlen kivételként - a jövőbe, egyenesen a Hold felszínére kalauzol minket. S természetesen minden esetben felbukkan a lapokon egy vagy több írógép is. Olvasmányos, szórakoztató, elgondolkodtató elbeszélések, melyekben önkéntelenül is többször a főszereplő helyére képzeljük az elbeszélőt, korunk egyik legszerethetőbb amerikai színészét.


varga kVarga-Körtvélyes Zsuzsanna: A szivárvány koldusai

Újabb történelmi regénnyel jelentkezik a civilben történelemtanárként dolgozó szerző. A 17. században játszódó történet ezúttal is Erdélyből indul, és oda is tér vissza. Kerenden él a már betegeskedő földbirtokos, Kendi Boldizsár. Két fia is van: Kendi Zsigmond első feleségétől, Juliannától született, míg második gyermeke, Istenes Péter törvénytelen gyermek: Havva nevű török szeretőjétől született. Mindkettejük Kerendről indulva járja be a világot. Zsigmond a természettudományok szerelmese, s ennek bűvöletében fedezi fel magának Itália és Párizs pezsgő szellemi életét, hogy aztán a skót klánok háborúiból kiábrándulva térjen vissza szülőföldjére, hátha vissza tudja szerezni elvesztett birtokát, és talán ismét láthatja féltestvérét. Mindeközben Péter úgy tervezi, hogy egy életre a festészettel jegyzi el magát. Ő is megjárja Itáliát, hogy a legnagyobbaktól tanuljon, de aztán külső tényezők hatására kénytelen ő is visszatérni, és még festészetet is fel kell adnia. De vajon tud művészet nélkül élni, és egyszerű polgárként beilleszkedni Kolozsvár életébe?...


wohllebenPeter Wohlleben: A fák titkos élete

Különleges és szokatlan témakör avatott szakértője Peter Wohlleben, aki tulajdonképpen saját eredeti szakterülete, az erdészet egyik nem hivatalos irányzatával foglalkozik: a fák egymás közötti érintkezésével, kommunikációjával, érzelmeivel és érzéseivel, sajátos "társadalmi életével", rámutatva, hogy közösségi életük példaértékű, s hogy az erdő sokkal több titok őrzője, mint azt valaha is sejtettük. Pályafutását a szerző sok kollégájához hasonlóan a szakmai objektivitás égisze alatt kezdte meg, de aztán az erdő sajátos, élettel teli varázsa elcsábította az erdőgazdálkodástól a - mondjuk így - holisztikus-empatikus erdőismeretig, amelynek lényege a teljes ökoszisztéma, s ezen belül a fák létének, lényegének teljes megértése, tisztelete, szeretete. Ebből a teljesen új, a szakszerű tudást a mélyebb megértéssel, az erdő totális szeretetével ötvöző szemszögből mutatja be az erdőt mint összefüggő rendszert, s azon belül a fákat Peter Wohlleben, olyan témákat érintve, mint a fák nyelve, szaporodása, egymással való együttműködése, életciklusai és szezonális ciklusai, hatásai a környezetre és az emberre, jellemző betegségei, vagy a bioszisztéma változásai (és azok hatása az eredeti élőkörnyezetre). A maga nemében igazán egyedi ismeretterjesztő kötet mindenkinek ajánlható, aki mélyebben érdeklődik a fák és az erdő igazi természete iránt.


44Bánó Attila: 44 meghökkentő eset a magyar történelemből

Az 55 meghökkentő eset a magyar történelemből, az Újabb 33 meghökkentő eset a magyar történelemből és a Kinizsi özvegyétől Horthy testőréig című kötetek folytatásaként, Bánó Attila újságíró-grafikus újabb 44 "meghökkentő esetet" dolgoz fel, Károly Róbert korától a huszadik századig, amelyek mind a becsület, a becsületesség fogalmával kapcsolatosak. Hogyan menekült meg Basarab elleni hadjárata során, Dezső vitéz önfeláldozó hősiességének köszönhetően Károly Róbert? Miként történhetett az állapotos Anjou Mária, Nagy Lajos lánya, Luxemburgi Zsigmond lovas balesete? Tényleg egy hős "dublőrnek" köszönhetően élte túl a nagyszebeni csatát Hunyadi János? Milyen szerencsétlen félreértésnek köszönhetően tartóztatta le egy lengyel katolikus főúr 1689-ben az Amszterdamból hazafelé tartó Misztótfalusi Kis Miklós nyomdászt? Ki volt az utolsó Zrínyi a Habsburgok börtönében, aki elborult elmével, 1703-ban halt meg Grazban? Hogyan került a kuruc seregek fogságába Starhemberg Miksa, a császári hadak főgenerálisa? Hogyan került Magyarországra Luther Márton eredeti végrendelete? Mi is állhatott Ady Endre és Tisza István közismert ellentétének hátterében? Vagy hogyan lett Reviczky Imre ezredes, a munkaszolgálatos zászlóalj parancsnokaként zsidók ezreit megmentő hős 1953-ban, politikai okokból teherhordó? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre igyekszik megadni a válaszokat az olvasmányos kötet, melynek végén névmutató segíti a keresést.


fableVavyan Fable: A pepita macska

Chantal "békés depresszióban" cammogó napjait váratlan esemény kavarja fel: egy nyugodtnak induló estén felbukkan volt férje, Sultan. Bűnbánata jeleként mindössze egy pepita játék macskát nyújt át ex-nejének, így aztán nem csoda, ha kebelre ölelés helyett egy nagy adag könnygáz spray fogadja. Arról nem is beszélve, hogy rövidesen ripityára törik Chantal lakását a fogdmegek, akik a férfit üldözik. Hogy miért? Annak számos oka van: egy halott orvos, egy rejtélyes afrikai törzs, egy még rejtélyesebb betegség és az azt gyógyító szérum. Mindezen bajok és zűrös események fókuszában pedig ott áll Sultan, és most már - akarata ellenére - Chantal is, és még sokan mások, mint például Symur, a sebész, Serge, az aerobikedző, a titkosszolgálatról nem is beszélve. Nincs más hátra tehát, mint a végletekig fokozni a káoszt, hogy végül happy end legyen, s feltáruljon A pepita macskában rejtőző titok. Kaland, megdöbbentő fordulatok, romantika és sok humor - ezt ígéri a szerző habkönnyű krimiparódiája az olvasóknak.


amejkoLidia Amejko: Telepi szentek élete

A középkor irodalmában elterjedt műfaj volt a hagiográfia, azaz a szentek élete, amely részint elbeszélte a szentéletű ember példás életét, részint megörökítette csoda számba menő tetteit. Lidia Amejko lengyel írónő egy groteszk ötletből kiindulva megalkotta az ezredforduló lakótelepi „szentjeinek” legendáriumát, vagyis – sajátos magyar kifejezéssel élve – a panelprolik történeteinek gyűjteményét. A lakótelep félvilági figurái, kisstílű gazemberei, alkoholistái, szerencsétlen kiszolgáltatottjai, különc egyéniségei és arctalan figurái számos emlékezetes vagy épp feledhető történetet testesítenek meg, az ő kalandjaikat, a nevükhöz fűződő „csodákat” örökíti meg az írónő 43 részes történetfüzére. Hősei szinte egytől egyig fura alakok: a hangyákkal társbérletben élő remete, Egon, a lelkiismeretlen és gonosz Erik, a fájdalom két lábon járó megtestesülése, Sopenhaver, a kábítószeres Spanglis, a varrodában robotoló Janina, a misztikus Nyomdász Józsi, az örökös halálfélelemtől gyötört Cirill és sokan mások. Ezek az alakok összejönnek a buszmegállónál vagy a Jerikó nevezetű kocsmánál, és jól kibeszélik magukat meg egymást, hiszen tudják, hogy nem a valóság számít, hanem az, amit mondanak róla. Órákon át szövegelnek, de ez nem kommunikáció, hanem valamiféle narcisztikus megnyilvánulás, amelyeknek állandósult fordulata: „és akkor én…” Ezek a prolik, linkócik, félvilági alakok a szavak mágikus erejébe vetett hitet testesítik meg – akkor is, ha ők mit sem tudnak a szavak mágikus erejéről. A hagiográfia hajdani műfaji keretét Lidia Amejko a fecsegés masszaszerű, ragacsos, nyúlós anyagával töltötte ki, ami annyira nyúlós, hogy a történetek átfolynak egymásba, kiegészítik egymást, más perspektívában tükröztetik egymást, nem is szólva az azonos szereplők ismételt fölbukkanásairól. Az írónő tehát a szakrális formát profán tartalommal töltötte meg, hiszen szinte valamennyi története a lét tökéletlenségéről szól. Az abszurd humorú elbeszélés sorozat telepi világa egyszerre konkrét sztorik füzére és egyszerre megfoghatatlan, képlékeny szövegelés. Egyszer néhány mondat évtizedeket ölel föl, más jelenetekben meg mintha megállna az idő; a szereplők olykor jellegzetes különcök, olykor meg arctalan senkik; élet és halál határa néha alig kivehető, csak jelzésszerű – a szövegelés meg zavartalanul folyik tovább, ahogyan a műfordító Pálfalvi Lajos mondja: „hömpölyög a hajléktalan szavak hordája”. Lidia Amejko egy alternatív mitológiát épít föl e könyvében, amelyben a vaskos realitás és a nonszensz különcség együtt van jelen, ahol a filozófia a groteszkkel keveredik, a realitás meg az abszurddal – miközben a hagiográfia darabjai úgy szórakoztatók, hogy közben mélyen elgondolkodtatók.


winklerWinkler Róbert: Nagyvárosi természetbúvár

A szerző abból a tényből indul ki, hogy az állatok iránt érdeklődők néha jobban ismerik az egzotikus tájak állatait, mint a hazánkban előforduló, bár néha igen jelentéktelen állatokat. Egy kicsit Gerald Durrell: Az amatőr természetbúvár című könyvének mintájára írta meg kötetét Winkler Róbert. Durrell sem egzotikus tájak állataival foglalkozott, hanem a környezetében élő és megfigyelhető lényekkel, mint ahogy Winkler Róbert is, aki szerint "tíz perc ácsorgás a buszmegállóban is tartogathat olyan zoológiai élményeket, mint egy afrikai szafari, csak tudni kell, mire figyeljen az ember". Winkler Róbert nem szakember, ezért elsősorban a laikus szemével vizsgálja, figyeli a nagyvárosi környezetben élő állatokat (pl. bodobács, bolha, cinke, csótány, dankasirály, darázs, denevér, egér, galamb, ruhamoly, poloska, sündisznó, veréb, varjú), de leírásai, etológiai jellemzései szakszerűek, aminek nem mond ellent, hogy élvezetes olvasmányt is nyújtanak. Az ismertetéseket művelődéstörténeti adalékok (pl. Assisi Szent Ferenc madarai), félig komoly, félig komolytalan gyakorlati tanácsok (hogyan távolítsuk el a lakásba tévedt denevért?), vagy az állatokhoz való közeledésének (pl. sünszelídítés) epizódjai színesítik. A színes fotókkal illusztrált kötetet az állatbarátok mellett a nagyvárosi olvasóknak is érdemes ajánlani, mert olyan ismereteket szerezhetnek, amelyeket pl. a csótányokkal, vagy a molyokkal folytatott "harcban" jól hasznosíthat.


connellyMichael Connelly: Sötét visszhang (Harry Bosch 1.)

Hieronymus "Harry" Bosch a Los Angeles-i rendőrség gyilkossági csoportjának sokat tapasztalt nyomozója egy békésnek induló vasárnap reggel üzenetet kap: egy holttestet találtak a Mulholland-gát egy csővezetésében. A test elsőre olyannak tűnik, mint a több szerencsétlenül járt áldozat, de Bosch detektív különleges - nem akkor keletkezett - sebhelyeket fedez fel rajta. A legfontosabb azonban az, hogy ő maga felismeri az elhunytat: Billy Meadows az, akivel együtt járták meg annak idején Vietnam poklát. Így aztán a szakmai becsület mellett a bajtársi kötelesség is motiválja Harryt a nyomozásban... A világ egyik legkedveltebb krimszerzőjének sorozatindító, 1992-es kötete.


romsicsRomsics Ignác: A Horthy-korszak

A Horthy-korszak emlékezete és megítélése napjainkban is élénk viták tárgya: a történelmi tényeket figyelmen kívül hagyva vannak, akik még ma is fasiszta diktatúrának tartják, mások pedig idealizálják, parlamentáris demokráciaként beállítva a rendszert. Ezért határozott úgy a Helikon Kiadó, hogy Romsics Ignác most induló tematikus életműsorozatát a történész Horthy-korszakkal foglalkozó fontosabb írásainak egy kötetbe gyűjtésével indítja útjára. Az első írás 1982-ben, az utolsó pedig 2016-ban jelent meg eredetileg, vagyis a megjelenések között elég sok idő telt el, de egyrészt azokat nagymérvű gondolati azonosság köti össze, másrészt a szerző és a kiadó is úgy vélte, hogy mindegyik írás, a rendszerváltás előtt írt művek is megállják ma a helyüket. Az írásokat így szinte változatlan formában közölték, csak kisebb pontosítások, javítások történtek, melyeket jelen edíció dőlt betűvel jelez. Az első munka, az Ellenforradalom és konszolidáció. A Horthy-rendszer első tíz éve 1977 és 1979 között született, mikor a szerző a Történettudományi Intézet munkatársa volt, ám három évig nem sikerült megjelentetni, mivel a munka szemléletével intézeti vezetői és a Gondolat Kiadó felelős szerkesztői is elégedetlenek voltak. Végül a megfogalmazásokban sikerült olyan kompromisszumos megoldásokat találnia, amelyeket a kiadó már és a szerző még vállalni tudott. A mű végül a kiadó méltán kedvelt képes ismeretterjesztő sorozatában (Magyar História) látott napvilágot. A szerző később, amikor a Magyarságkutató Intézet igazgatóhelyetteseként, majd az ELTE Új- és Legújabbkori Magyar Történelem Tanszékén dolgozott, a későbbiekben is vissza-visszatért a Horthy-korszak kutatásához. Ekkor születtek azok, az időszak miniszterelnökeit bemutató rövid portrék, amelyek a Magyarország miniszterelnökei 1848-1990 című kötet egy fejezeteként jelentek meg először 1993-ban, majd több kiadást is megértek. A Magyarországok(ok) a két világháború között című tanulmány 2005-ben jelent meg, a Korridor csoport által megjelentetett tanulmánykötetben (Két Magyarország?), s a két világháború közötti magyar társadalom, politika és szellemi élet megosztottságait mutatja be. A kötet következő, a népfőiskolai mozgalommal foglalkozó írása egy 2012-es előadás szerkesztett változata, amely a Századok 2014/6-os számában látott napvilágot. A numerus clausustól a holokausztig című tanulmány a korszak antiszemitizmusának tömör összefoglalására vállalkozott. A következő, 2016-ban megjelent írás a magyar konzervatívok dilemmáit vázolja fel a harmincas évek végén, negyvenes évek elején, a Korunk 2012. novemberi számában napvilágot látott A Horthy-rendszer jellege című tanulmány pedig historiográfiai áttekintést nyújt. A kötet utolsó tanulmánya (A Horthy-korszak teljesítménye) a kormányzó által fémjelzett időszak fény- és árnyoldalairól, eredményeiről és mulasztásairól ad tömör, átfogó képet.


jemisinN. K. Jemisin: Az ötödik évszak

Egy lepusztult, valamikori, földönkívüli világban játszódik a krimi és a fantasy elemeket bőséggel vegyítő történet. Essun egy napon, amikor hazatér, döbbenten tapasztalja, hogy férje megölte kisfiukat, a lányukat pedig elrabolta. Ugyanezen a napon a világot uraló Sanze, amely minden fejlődésnek a mozgatója, egy őrült mesterkedésének következtében darabokra esik szét. Ám mindez nem elég, mert ugyanebben az időben a Rezdületlenként ismert kontinens szívében egy óriási, vöröslő repedés keletkezik, és az onnan kiáramló láva és füst úgy tűnik, talán örökre maga alá temeti Sanze világát. Ilyen körülmények között indul el Essun, hogy megmentse a lányát, és bosszút álljon a férjén. Miközben az őt körül vevő világ haldoklik, hiszen minden az élethez szükséges tartalék fogytán van, Essunt egyetlen vágy hajtja útján, hogy bármi áron, de megmentse lányát…

március 9.

okoanyuNagy Réka: Ökoanyu – Csináld magad – Több mint 100 környezettudatos recept

Ismét receptgyűjteménnyel jelentkezik Ökoanyu, vagyis Nagy Réka, aki hasonlóan korábbi műveihez, most is környezettudatosságra, takarékosságra, egészséges életmódra törekvő háziasszonyoknak szolgált sok-sok jó tanáccsal és recepttel - méghozzá nem csak ételreceptekkel. Az első részben általánosságban ír arról, hogy miként hozzunk létre és működtessünk "zöld konyhát"; itt ír a szükséges felszerelésekről, alapanyagokról, s azokról a praktikus trükkökről, amelyek segítenek környezettudatosabban, pénzkímélőbben üzemeltetni kis birodalmunkat. Ezt követik a változatos ízvilágú, érezhetően kipróbált, egyszerű, hétköznapokon és ünnepeken is kitűnően bevethető receptek: a különféle "zöld" ételízesítők, fűszerek, kenyérre kenhető krémek, a desszertek, az italok, majd egyébfajta dolgok - gyógyszerek és kozmetikai szerek, mosószerek - leírásai. Az utolsó részben négy házi készítésű gyerekjáték (madáretető, buborékfújó, festék és gyurma - készítésével ismerkedhetünk meg. 

Bővebben: március 9.

január 25.

romsRomsics Ignác: Magyarország története

Bár elsősorban a 20. századi magyar történelem, azon belül is a Horthy-korszak szakértőjeként ismert Romsics Ignác, mostanában egyre többet foglalkozik más korszakokkal is. Ő szerkesztette például 2009-10 között a Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, 24 kötetes és páratlanul gazdagon illusztrált Magyarország történetét, a ma már alapműnek számító, Clio bűvöletében című könyvében a magyar történetírás történetét tekintette át, A múlt arcai kilenc esettanulmányában pedig a történelem, emlékezet és politika összegfüggéseit és egymásra gyakorolt hatásait vizsgálta a magyarok eredetétől Horthy Miklós megítélésének változásáig. Most megjelenő, közel 550 oldalas monográfiájában Magyarország kezdetektől napjainkig tartó történetét igyekszik összefoglalni. A kötet rendezőelve magától értetődően az időrend, gerince pedig az állam, illetve az állami politika története lett, a szerző azonban minden korszak esetében törekedett arra, hogy a politikatörténet mellett a gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyok alakulásáról, valamint az életmód változásairól is plasztikus képet adjon. Mindezt öt nagy részben (A magyar nép kialakulása és megtelepedése a Kárpát-medencében; A középkori Magyar Királyság; A három részre szakadt magyar állam; A magyar korona országai a Habsburg monarchiában; A trianoni Magyarország) vázolja fel, azokat kisebb korszakokra is osztva, a történteket egészen 2016-ig tárgyalva. Az oldalak szélén címszavak is segítik a keresést, s a kötetben több színes kép- és térképmelléklet is helyet kapott.

Bővebben: január 25.

december 13.

follettKen Follett: A tűzoszlop

Minden idők történelmi regényei között a legnépszerűbben közé tartozott Ken Follett regénye, A katedrális, amelyet sok évre rá követett Az idők végezetéig című folytatása, most pedig, A tűzoszloppal a mű már trilógiává bővül. Noha az egyes kötetek között több mint száz esztendők telnek el, a vezérszál világos: a történetfolyamban A katedrálisban megismert karakterek - elsősorban Aliena és John - leszármazottainak krónikája bontakozik ki. Ebből a kingsbridge-i családból származik a mostani regény központi alakja, Ned Willard is, aki bár nem arisztokrata (felmenői sikeres kereskedők voltak), tehetségének köszönhetően a legfelsőbb körökbe jutott, és Tudor Erzsébet teljes bizalmát élvezi: Ned nem más, mint Erzsébet kémfőnöke. A szerepe így rendkívül fontos, hisz politikai ellenfelei - a trónkövetelő Stuart Mária és katolikus szövetségesei - számos alkalommal próbálják a Tudor uralkodónőt eltenni láb alól - Ned szemfülességének köszönhetően rendre sikertelenül. A férfi sokáig nem is sejti, hogy legádázabb ellensége a falakon belül van: imádott felesége - a nem mellesleg katolikus családból származó Margery - fivére, vagyis Ned sógora az egyik fő szervezője annak a hálózatnak, amely egyenesen Franciaországból szállítja az elsőrangú, katolikusok által finanszírozott bérgyilkosokat...

 

Bővebben: december 13.

október 12.

brodBródy János: 52 év dalszövegei

Különös verseskötetet vehetnek kézbe a könyv olvasói. A vaskos kötet borítójáról a hetvenedik életévét tavaly ünneplő Bródy János tekint nézőjére mint szerző – igazából dalszerző, mint az Illés és Fonográf zenekarok szövegírója, ezenfelül gitáros-énekes zeneszerzője, sok Koncz Zsuzsa-szám alkotója. Ki ne emlékezne ezekre az egész generációk számára halhatatlan sorokra: „Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa,/ azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra./ Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsájtunk,/ azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk” (Miért hagytuk, hogy így legyen). Rövid és hosszú sorok, rímek, strófák, ritmusok: minden vers új oldalon, mint megannyi önálló mű, évszámok és albumok szerint ciklusokba rendezve 1966-tól (Néha furcsa hangulatban) 2016-ig (Magyarok közt európai). Több mint fél évszázad termése ez a rockzene rázós pályáján. Költészet a javából, amelynek opusait ezrek, milliók fújták kívülről, és ma sem törlődnek a kollektív emlékezetből. A Kádár-korszak furcsa levegőjét tették elviselhetővé az olyan slágerek, mint az Amikor én még kissrác voltam, a Sárga rózsa, a Ha én rózsa volnék, a Földvár felé félúton, a Személyi igazolvány, a Nyuggerdal, a Lesz még egyszer vagy az István, a király dalai.

Bővebben: október 12.

szeptember 7.

cunningMichael Cunningham: Mire leszáll az éj

A Pulitzer-díjas amerikai szerző regénye korábbi műveihez hasonlóan, páratlan érzékenységgel ábrázolja modern korunk, felgyorsult életünk fonákját, a mélyben lappangó élethazugságokat. A történet főhőse egy New Yorkban élő negyvenes házaspár, akik látszólag mindent elértek az életben, s szakmai karrierjük csúcsán vannak. Peter Harris sikeres műkereskedő, felesége, Rebecca pedig egy képzőművészeti magazin szerkesztője. Egy hatalmas, fényűző loftban élnek Manhattanben, lányuk Bostonban tanul az egyetemen, ők meg munkájukból kifolyólag rendszeresen járnak kiállításokra és partikra. Egy napon aztán megérkezik Rebecca öccse, Ethan, aki egy időre náluk száll meg. A srác egykor drogfüggő volt, de már egy éve tiszta, ám nem nagyon találja a helyét az életben. Nemrég tért vissza Japánból, és most arra készül, hogy a művészeti életben próbálja ki magát. Peter szkeptikus a sikert illetően, ám Ethan szabadságvágya rá is ellenállhatatlan hatást gyakorol. Addig gondosan felépített élete kezd darabokra hullani. Kételkedni kezd az általa képviselt művészekben és a művészetben általában, karrierjében, sőt a házasságában is...

Bővebben: szeptember 7.

július 7.

torocsikTörőcsik Mari – Bérczes László beszélgetőkönyve

Korunk színészlegendája Törőcsik Mari, aki a közönséget most is ugyanúgy képes elvarázsolni, mint hatvan évvel ezelőtt. Így vélhetően sokakat érdekelni fog a Bérczes Lászlóval közös "beszélgetőkönyve". Meglepő felütéssel kezdődik az - egyébként végig élőbeszédszerű - interjúkötet: első találkozásukkor ugyanis annak kapcsán kezdtek beszélgetni, hogy miként tervezi saját temetését Törőcsik Mari, s hogyan fognak majd volt férje, Maár Gyula és az ő hamvai találkozni a Fekete-tengerben. Ezt követően természetesen rengeteg minden másról szó esik a vaskos kötetben. Törőcsik Mari őszintén és bőbeszédűen mesél a nagyszülőkről és a szülőkről, testvéreiről, a Pélyen töltött gyermekkorról, alap- és középfokú tanulmányairól, a főiskolai felvételiről és színi tanulmányairól, első szerepeiről. Megismerhetjük hat évtizedes pályájának legfontosabb színpadi és filmes alakításait, olvashatunk a cannes-i életműdíjról, pályatársakról, barátokról és persze szerelmekről. Mindezt számtalan fekete-fehér fotó kíséretében.

Bővebben: július 7.

június 2.

szelesiSzélesi Sándor: Kincsem

A mozikban jelenleg is nagy sikerrel vetített film, a „csodaparipa”, Kincsem életét elmesélő történet egy, a filmtől eltérő olvasatát vetette papírra a szerző, ígérve, hogy az ő regénye, az igazi Kincsem történet. Tápiószentmártonban, 1870-es évek elején kezdődik a regény, a Blaskovich kúria birtokán, ahol a tulajdonos Blaskovich Ernő istállójában, a Weternymph nevű kanca megelli a későbbiekben Kincsemre keresztelt, különleges képességű lovat. A fiatal kanca azonban születése után még semmiféle erre utaló jelet nem mutat, mi több, inkább fejletlen állatnak tetszik gazdája előtt. Ám Ernő, aki szinte imádattal gondozza lovait, egy idő után meglátja kancájában a tehetséget, és ettől kezdve minden erejével arra törekszik, hogy kihozza Kincsemből a legtöbbet, amelyről – a későbbi világsikerek bebizonyították – kezdetben még nem is álmodhatott. A férfi egy budapesti, Nemzeti Színházban tett látogatása során megismerkedik a kedves, és ibolyaszínű szemeivel őt szinte megbabonázó, színésznőnek készülő Szabó Karolinával, akit a kor legendás művésznője, Blaha Lujza vesz védőszárnyai alá. A férfi azonban alacsony, zömök termetű, míg a sudár, nálánál húsz esztendővel fiatalabb lány egy fejjel magasodik fölé. Ez azonban csak a környezetüket zavarja, időnként gúnyolódás céltáblájává válnak, ám végül szerelmi házasságuk bizonyítéka annak, hogy mindkettőjük érzelmei őszinték és biztosak voltak. Addig azonban még számos akadályt kell elhárítaniuk, mert akik Kincsem folyamatos győzelmeit akarják „megtorpedózni”, úgy érzik, ha érzelmeiben támadják Blaskovitsot, ez előbb vagy utóbb, de térdre kényszeríti majd a férfit, és az ő lelki összeomlása után talán Kincsem mellől is elpártol a szerencse.…

Bővebben: június 2.

április 19.

budBud Spencer: Különben dühbe jövök

Bár westernfilmek hőseként ismerte meg a nagyvilág, Carlo Pedersoli sokkal több ennél: forgatókönyvíró, producer, úszóbajnok, olimpikon. Miután aláírta első hollywoodi szerződését, utolsó vízilabda-mérkőzését a magyar válogatott ellen vívta. Könyvében az immár 81 éves színész, akit 1991-ben a Time a leghíresebb olasznak nevezett, megható öniróniával mesél gyermekkoráról, a sportolóként töltött évekről, arról, hogy hogyan került bele szinte véletlenül a filmek világába, barátságáról Mario Girottival, azaz Terence Hillel,a tengerentúli élményeiről és végül visszatéréséről Rómába.

 

Bővebben: április 19.

március 3.

dukajJacek Dukaj: Más dalok

A világtörténelem közismert díszleteiből, történeteiből, illetve az írói fantázia alkotta elemekből varázsolta elő új, szépirodalmi igénnyel megalkotott regényének alternatív korát, valóságát a lengyel tudományos-fantasztikus irodalom egyik legjelentősebb egyénisége, Jacek Dukaj. A történetből egy ismeretlen-ismerős Föld és civilizáció bontakozik ki: több brutális, gigantikus háborút követően a hatalom és a kultúra egyik középpontja a ragyogó Alexandriában van - a másik pedig a Holdon, amelyet addigra meghódított és benépesített az emberiség. A történet főszereplője Hieronim Berbelek, korábbi katonai parancsnok, akinek miután megalázó vereséget szenvedett Moszka kratisztoszától, a Feketemágustól, nemcsak derékbe tört addig meredeken felfelé ívelő katonai karrierje, de elvesztette a Formáját is, ami itt a személyiség egyfajta esszenciáját, sajátos erejét takarja. Berbelek azóta kereskedőként tevékenykedik, de nem felejtette el azt, aki porba taszította. Így amikor Afrikában terjedni kezd egy baljós természeti jelenség, az ún. Görbület, s a tömegek a Feketemágust teszik felelőssé, Berbelek érzi, hogy eljött a bosszú pillanata, mást sem kell tennie, mint az ellenséges tömegek élére állnia. Hamarosan azonban kiderül, hogy Berbelek dolga most sem lesz egyszerű, ellenfele ugyanis nem földi, s tán nem is halandó...

Bővebben: március 3.

február 2.

esterhEsterházy Péter: Hasnyálmirigynapló

A legújabb Esterházy-kötet a szerző előre haladott állapotú, hasnyálmirigy rákbetegségének naplója. Az idén 66 esztendős író 2015-ben, a Szent László kórház falai között szembesült a testében pusztító kórral. Ekkor, 2015. május 24-én határozta el, hogy naplót ír betegségéről, melynek első bejegyzései ekként tudósítják az olvasót: "Rák, ez a jó kezdőszó, noha nem rögtön hangzott el... Ma kezdődik a nyár. 83,4 kg vagyok, lettem, ez mínusz 10 karácsony óta. Rák nélkül szupi volna". Az olvasó pedig a sokkoló hír tudomásulvétele után, amennyiben saját vagy környezetében átélt, elszenvedett rákbetegségnek már tanúja volt, a hirtelen támadt belső csöndjében elkezdi "fölfejteni", értelmezni Esterházy lelkiállapotát, "kihámozni" a gyakorta ironikus sorok között megbújó igazságot. A szerző végtelen természetességgel ír betegségéről, mintegy hitet és biztatást adva nemcsak önmagának, de olvasóinak is, akik az író megkérdőjelezhetetlen "híveiként" követik őt a naplófeljegyzések nyomán, a remélendő gyógyulás felé vezető úton. Mert remélni lehet és kell is, hiszen az lehetetlen, hogy egy organikus kór útját állja az írói "igyekezetnek", hogy egy efféle betegség az írás ellen fordítsa a szerzőt. Ám Esterházy nem adja könnyen magát, mi több ebből a földi halandó számára döbbenetet keltő, végletes helyzetből is "poézist fabrikál", megénekli, eldadogja, elimádkozza, elvágyakozza a gyógyulást, miközben realista, szikár sorokban számol be egyre romló fizikai állapotáról. Az olvasó pedig vele együtt remél és fohászkodik, hogy a gyógyulás kegyelme mielőbb "érintse" meg a szerzőt. Esterházy 2016. július 14-én hunyt el.

Bővebben: február 2.

január 4.

gyarmatiGyarmaty Andrea: Gyere velem gyógyítani!

Sok éves gyermekorvosi tapasztalat összegződik ebben a kiváló ismeretterjesztő-tanácsadó kötetben, amelyet a szerző kifejezetten kisgyermekes családok, szülők számára állított össze. A mű első fejezetében esik szó az anatómiai alapokról, az agy és az idegrendszer működéséről, az orvosi vizsgálat menetéről, valamint arról, hogy miként válasszuk ki a bizalmunkra valóban méltó gyermekorvost. A folytatásban csupa olyanról olvashatunk, amely kezdő anyukák, apukák kicsikkel kapcsolatos ismeretanyagát bővíti: sok egyéb mellett ír a szerző a családtervezésről, a kisbaba születéséről, az újszülöttkor sajátosságairól, a tipikusan erre a korra jellemző problémákról (alvás, hasfájás), a szobatisztaságról, a gyerekkori félelmekről, az iskolaérettségről, a kamaszkori változásokról stb. A kötet második felében a gyerekkorban előforduló betegségeket mutatja be a szerző ábécérendben (az affektív apnoe-től a tetvességig), majd válaszol néhány gyakorta elhangzó kérdésre (pl. olyan témákkal kapcsolatban, mint a gyógyszerszedés, a védőoltások, a mosdás stb.), és megoszt néhány "nagyitól hallott" házi praktikát is. A széles körben ajánlható, rengeteg - sokszor közvetlen stílusban elmondott - megszívlelendő jó tanácsot tartalmazó kiadványt függelék zárja, s benne orvosi szótár, a gyerekek testi, mozgás- és mentális fejlődését bemutató táblázat, a fertőző betegségek és az esetleges sürgősségi esetek tüneteinek a felsorolása, illetve mutató zárja.

Bővebben: január 4.

november 16.

odzeOdze György: Laura diplomáciai kalandjai

Pentik Laura fiatal, szép és független nő, aki ráun az ügyvédi pályára, és diplomata szeretne lenni. Rövidesen egy mediterrán városban kezdheti meg konzuli munkáját a magyar nagykövetségen. A külföldi élet azonban kegyetlen csapdákat is rejt, amelyek rádöbbentik, hogy egyedülálló nőként mennyire kiszolgáltatott, és ha nem óvatos, könnyen belekeveredhet a nagykövetség intrikákkal teli életébe. Laura azonban jól hasznosítja tapasztalatait: sikeres munkája elismeréseként önálló konzulátus vezetését bízzák rá egy kínai nagyvárosban. Itt újabb kihívások várnak rá, most aztán csakugyan egyensúlyoznia kell a kulturális szakadékok szélén. Kína még egy meglepetést tartogat számára: megjelenik életében a szerelem. A diplomata kötelességeit és a szívügyeket sokszor nehéz összeegyeztetni. A helyes megoldásokig Laurának hosszú és kalandos utat kell bejárnia.

Bővebben: november 16.

október 26.

galambosGalambos Lajos: Elfújom az igazságot

"Galambos Lajos vagyok - de volt 125 nap, amikor SD 25-14-es rabnak szólítottak.
Nézettségi rekordokat döntöttem a tévében, világsztárokkal léptem fel, miniszterelnököknek zenéltem - de volt 125 nap, amikor a szomszédos cellákban ülőknek játszottam egy olcsó szintetizátoron az Aranyesőt.
Jól kerestem, megvehettem magamnak, amire vágytam - de volt 125 nap, amikor száz forintot kellett fizetnem érte, hogy mossanak rám a rácsok mögött.
Egy szép, nagy birtokon lakom - de volt 125 nap, amikor egy kétszer háromméteres zárkában töltöttem egy napból huszonnégy órát.
Imádom a családom, tűzbe mennék a feleségemért és a gyerekeimért - de volt 125 nap, amikor nem ölelhettem magamhoz, nem csókolhattam meg őket.
Ötvenöt év alatt nagyon sok minden történt velem - de volt 125 nap, amelynek minden egyes percére örök életemben emlékezni fogok.

Ebben a könyvben leírtam mindent, mi történt attól a borzalmas reggeltől kezdve, amikor kommandósok rontottak ránk a saját házunkban, egészen addig a pillanatig, amíg kiléphettem a székesfehérvári börtön kapuján. Ez nem mentegetőzés, szerecsenmosdatás vagy mártírkodás, egyszerűen csak elmesélem azt a borzalmat, ami bárkivel megtörténhet. Azt hiszi, önnel nem? Én is azt hittem..."

Bővebben: október 26.

augusztus 23.

hegyiHegyi Barbara: Alkalomadtán

Három év elteltével most ismét szakácskönyvvel jelentkezik Hegyi Barbara, aki korábban már bizonyította, hogy a gasztronómiát hasonlóan művészi szinten képes művelni, mint a színészetet. A szívének (valamint családjának és barátainak) kedves, házias, ugyanakkor gyakorta ínyenc recepteket formabontó szerkesztésben teszi közzé, alkalmakhoz, hangulatokhoz, emlékekhez kötve azokat. Így kaptak könyve fejezetei egyebek mellett olyan címeket, mint Az öreg hölgy látogatása, Bánatunkban, Kettesben, Szilveszter, Külföldi vendég, Téli ebéd, Macskajaj, vagy Reggeli délben. A választékban a teljes menüsor helyet kapott, így mi is kedvünkre válogathatunk az előételek, levesek, saláták, főfogások, nyalánkságok között. A gyönyörű, színes fotókkal kísért kiadvány végén mutató segíti a keresést.

Bővebben: augusztus 23.

augusztus 3.

thatcherMargaret Thatcher: Életem

Vaslady néven vált világszerte ismertté az Egyesült Királyság első női miniszterelnöke, aki tizenegy éven keresztül (1979-1990) töltötte be tisztségét, és országa egyik legellentmondásosabb politikusaként vonult be a történelembe. Margaret Thatcher lemondása után két memoárt is írt: az 1993-ban napvilágot látott The Downing Street Years miniszterelnöki éveiről szólt, míg a két évvel később napvilágot látott The Path to Power című művében fiatal éveit és korai politika karrierjét mutatta be. Halála évében, 2013-ban jelent meg hazájában a két mű közös, ám némiképp rövidített kiadása (kihagyva például az utóbbi mű aktuálpolitikai tárgyú esszéit), amely - az Antall József Tudásközpont jóvoltából - immár magyarul is olvasható. Az így egybegyúrt emlékiratból megismerhetjük családját, a granthami gyermekéveket, tanulmányait, megismerkedését későbbi férjével, Denisszel, majd azt, hogyan szerzett ügyvédi címet, és miként vett részt - legfiatalabb női jelöltként - az 1951-es választási kampányban. Bemutatja képviselősége kezdeteit, az ellenzéki éveket, majd oktatási miniszterségét (némiképp önkritikusan Tanárok réme címet viseli az ezzel foglalkozó fejezet), és természetesen azt, hogyan is szerezte meg, Edward Heath kihívójaként a konzervatív párt vezető tisztségét. Legrészletesebben természetesen a négyévi ellenzéki vezérséget követő miniszterelnökségről esik szó, kitérve egyebek mellett a nagy vitákat kiváltó gazdasági intézkedésekre, a privatizációkra, az egyes választási kampányokra, az 1984-85-os bányászsztrájkra ("Mr. Scargill lázadására"), az IRA terrorizmusára és az arra adott válaszlépésekre, vagy éppen a falklandi háborúra. Olvashatunk az 1985-ös angol-ír egyezmény megszületéséről, az Európai Közösséghez fűződő kapcsolatokról, a Szovjetunióval való viszonyról, az 1987-et követő oktatási reformokról vagy 1990-es lemondása részleteiről is. Ír családi életéről, az 1984-es, IRA által elkövetett bombamerénylet részleteiről, és számos politikussal való találkozásairól, Ronald Reagantől Teng Hsziao-pingen és Helmuth Kohlon keresztül Mihail Gorbacsovig. A fotómelléklettel is ellátott kötetet részletes időrendi táblázat, valamint név- és tárgymutató zárja.

Bővebben: augusztus 3.