Foglalkozások mutatója

Foglalkozások mutatója

 

agrármérnök: Bartos Attila IstvánGyőrffy BélaGyőrffy László, Kotz Tivadar

agrokémikus: Kotz Tivadar

alispán: Vidos József

alkancellár: Medgyesi Somogyi János

államtitkár: Hollán Sándor

állatorvos: Guoth György Endre

alpolgármester: Tima LászlóVarga László Csaba

altábornagy: Takách-Tolvay József

apáca: Berecz Skolasztika

apát: Hollósy Jusztinián, Jándi Bernardin György, Koptik Odó, Vajda Sámuel

árvaszéki elnök: Jánossy Gábor

asztaliteniszező: Mercz Gábor

atléta: Tima Ferenc

balneotechnikus: Cziráky József

belgyógyász: Maráczi JenőSzabó Lajos

bencés szerzetes: Hollósy Jusztinián, Jándi Bernardin György, Koptik OdóLinka ÖdönKühár Flóris Ferenc, Lancsics BonifácMagasi Artúr ErnőPacher Donát

betyár: Savanyú Jóska

borász: Szakály Dezső

botanikus: Gáyer Gyula

csendőrtiszt: Göttmann BódogKovács Jenő

csillagász: Hollósy Jusztinián

dalszerző: Mihola Gyula

dalszövegíró: Balogh József

diplomata: Takách-Tolvay JózsefUranovicz Imre

egyetemi tanár: Bartos Attila István, Mikolás Miklós, Sárközy Pál Endre

egyháztörténész: Géfin Gyula, Pacher Donát

egyházzenész: Werner Alajos

emlékiratíró: Böröcz Sándor, Martonfalvay Imre

építészmérnök: Körmendy Nándor, Lőrincz JózsefMikolás Tibor

építőmérnök: Berzsenyi-Janosits Miklós,

erdőmérnök: Bedy ZoltánJenei Jankó Sándor

éremművész: Esseő Erzsébet

evangélikus lelkész: Ács MihályBöröcz Sándor, Edvi Illés Pál, Horváth Zsigmond, Kirchner ElekKovács ImreMesterházy SándorSzerdahelyi Pál

evangélikus püspök: Kis János

festőművész: Banyó GyulaCsapó Jenő, Csorba Tibor, Czencz János, Dénes Lajos SzilveszterDorffmeister IstvánHadnagy Gábor, Illés Árpád, Karczag Zoltán, Kelemen Etelka, Mikus GyulaMór JózsefMóritz Sándor, Nagy István, Rács-Reich Imre

filológus: Csorba Tibor

filozófus: Lancsics Bonifác

fizikus: Eötvös Loránd

fogorvos: Gömbös Ferenc

forradalom és szabadságharc mártírja (1956): Fehér ErnőKoloszár Zoltán

fotóművész: Haller Frigyes Gusztáv

főapát: Sárközy Pál Endre

főispán: Gyömörey György

főkalauz: Sükösd József

főiskolai tanár: Mikolás Tibor

földbirtokos: Cziráky GyörgyGersei MargitGömbös Antal, Ostffy LajosZrínyi Miklós

főiskolai docens: Tungli Gyula

főispán: Ostffy Lajos

főorvos: Géfin Lajos

geográfus: Lasz Samu

gépészmérnök: Gyömörey GyörgyKiss PéterVarga László Csaba

grafikus: Illés ÁrpádMór JózsefNagy István

gyártásvezető: Fogarasi István

hegedűtanár: Horváth Marietta

helytörténész: Bedy ZoltánDala JózsefHorváth István, Horváth Lajos, Kovács JenőLengyel Pál, Mesterházy Sándor, Molnár DezsőNádasdy LajosSükösd JózsefSzerdahelyi PálTungli GyulaZongor Ferenc

hidrogeológus mérnök: Cziráky József

honvéd alezredes: Simon AndrásÚjvári István

honvéd ezredes (1848/49): Berzsenyi Lénárd

honvéd őrnagy (1848/49): Széll JózsefRátz Sándor

honvéd százados (1848/49): Éberhardt Károly, Virághalmi Ferenc

horváth bán: Zrínyi Miklós

igazságügyi orvosszakértő: Tamás Endre

ipari tanuló: Koloszár Zoltán

író: Benedek IstvánBertha BulcsuBoross Mihály, Csorba Tibor, Döbrentey Gábor, Horváth Marietta, Horváth Zsigmond, Kisfaludy Károly, Nagy Méda, Németh Andor, Simonffy AndrásVirághalmi Ferenc, Weöres Sándor, Zádor György

irodalomtörténész: Döbrentey GáborMagasi Artúr ErnőPapp Ferenc, Zádor György 

játékvezető: Sükösd JózsefTarrósy Imre

jegyző: Fehér Ernő, Pintér József

jogász: Atzél Elemér, Gáyer Gyula, Kovács Jenő, Pintér JózsefTömböly Tamás

kanonok: Horváth István

kántor: Uhlár Gyula

karnagy: Kirchner ElekMolnár Dezső, Uhlár Gyula

katolikus plébános: Csoma JánosKresznerics Ferenc, Nemes Vazul

katolikus püspök: Hetyey Sámuel, Zsolnay Dávid

kávéháztulajdonos: Steuer Jónás Gyula

keramikus: Szilágyi Mária

kereskedő: Dinkgreve Nándor

kertészmérnök: Bakonyi KárolyElek László

kórházigazgató: Géfin Lajos

kormánybiztos (1848/49): Vidos József

koronaőr: Kocsis József

költő: Balogh JózsefBerzsenyi Dániel, Dukai Takács Judit, Edvi Illés Pál, Gömbös Antal, Kis János, Kunoss Endre, László ErnőMagasi Artúr ErnőNagy Méda, Németh Andor, Petőfi Sándor, Weöres SándorZrínyi Miklós

könnyűipari miniszter: Nagy Józsefné

könyvkiadó: Sík Csaba

könyvtáros: Györke József, Kiss Jenő, Ughy Jenő

közgazdász: Limpár JózsefNagy Józsefné

közigazgatási szakjogász: Németh Jenő

kritikus: Németh AndorSík Csaba

labdarúgó: Tarrósy ImreTóth II. József

levéltáros: Guoth Kálmán

matematikus: Bartos Attila István, Mikolás Miklós, Sárközy Pál Endre

mérnök: Boross Mihály, Lázár Jenő

miniszterelnök: Batthyány Lajos

műfordító: Csorba Tibor, Horváth Zsigmond, Kis János, Salgó Ernő, Virághalmi Ferenc, Weöres Sándor

művelődéspolitikus: Gosztonyi János, Nagy Iván

művelődéstörténész: Benedek IstvánSík Csaba

nándorfehérvári hős: Dugovics Titusz

népköltésgyűjtő: Sándor József

népművelő: Laky Rezső

nótaszerző: Mihola Gyula

növénynemesítő: Győrffy Béla

numizmatikus: Tasnádi Géza

nyelvész: Beke Ödön, Györke József, Kresznerics FerencTungli Gyula

nyomdász: Dinkgreve Nándor, Lencz Géza

ókorkutató: Lázár Jenő

olvasásszociológus: Ughy Jenő

országbíró: Köcski Sándor

országgyűlési képviselő: Cziráky György, Gosztonyi JánosGyömörey GyörgyGyőrffy LászlóHorváth Elek, Jánossy GáborKiss PéterNagy Józsefné, Ostffy Lajos,  Porkoláb Mihály

orvos: Atzél Elemér, Benedek IstvánHoléczy Zoltán, Mesterházy GáborSalgó ErnőSeregély Pál

pápai prelátus: Géfin Gyula

pápoci prépostság alapítója: Gersei Margit

párbajtőrvívó: Berzsenyi Barnabás

pedagógus: Balogh József, Banyó GyulaDénes Lajos SzilveszterHorváth Lajos, Jónás Márton, Kelemen EtelkaKóbor JenőKresznerics Ferenc, Laky Rezső, László ErnőLengyel Pál, Léránt FerencMagasi Artúr ErnőNemes VazulNémeth LajosPapp FerencReicher IstvánRemport Elek, Sándor József, Szakály Dezső, Tima László, Tungli GyulaVas KárolyZongor Ferenc

polgármester: Gömbös Ferenc, Kiskos István

politikus: Kiss PéterZrínyi Miklós

rajzpedagógus: Nagy István

református lelkész: Nádasdy Lajos

régész: Holéczy Zoltán, Lázár Jenő

rendező: Soltis Lajos

rendőrkapitány: Boda Dezső

sebész: Szomraky ZoltánTamás Endre

sportfotó-riporter: Németh Ferenc

sportvezető: Tarrósy Imre

szerkesztő: Géfin Lajos, Kunoss Endre, Politzer Csapó ZsigmondSík Csaba

színész: Géfin Lajos, Soltis Lajos

szobrász: Antal Károly, Esseő Erzsébet, Horváth Marietta

szőlőnemesítő: Bakonyi Károly

táblabíró: Gömbös Antal

tábornok: Éberhardt KárolyZrínyi Miklós

tanácselnök: Dala József, Kustos LajosLimpár József

televíziós bemondó: Hajas Ilona

teológus: Ács MihályLancsics Bonifác, Nemes Vazul

történész: Guoth Kálmán, Horváth Elek, Mód Aladár, Révész Mihály,

termelőszövetkezeti elnök: Győrffy LászlóTőke János

tudománytörténész: Mikolás Miklós

újságíró: Bertha Bulcsu, Boross Mihály, Géfin Lajos, Lencz Géza, Mende Bódog, Nagy Iván, Politzer Csapó Zsigmond, Révész Mihály, Salgó Ernő

ügyvéd: Horváth Elek, Kiskos István, Kunoss Endre, Porkoláb Mihály, Zádor György

vallástörténész: Kühár Flóris Ferenc

Vasvármegye tiszteletbeli főorvosa: Géfin Lajos

vegyészmérnök: Fodor Lajos

villamosmérnök: Szabó Károly

zenepedagógus: Molnár Dezső, Werner Alajos

zeneszerző: Kirchner ElekKodály Zoltán

 

Módosítva: (2021. május 7.)