mega888 Anyanyelvi verseny

Kresznerics Ferenc Anyanyelvi Verseny

Versenykiírás - 2016

 

A versenyről

A celldömölki városi könyvtár 1993-ban, működése 40. évfordulóján vette fel Kresznerics Ferenc nyelvész nevét, aki a XVIII–XIX. század fordulóján élt; 1811-től haláláig, 1832-ig a ma városunkhoz csatolt Alsóságon. E tudós papot kora kfoaviv001
polihisztorának tartották, leginkább mégis nyelvészeti tevékenységéért kapott elismerést: a Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal című munkájáért a Magyar Tudós Társaság tiszteletbeli tagjává választotta. Reformkori szótárirodalmunk kutatói ma is számon tartják. Szótárát és az MTA kézirattárában őrzött 6 kötetes közmondásgyűjteményét O. Nagy Gábor is felhasználta.

E kiváló tudós neve méltatlanul feledésbe merült. A névválasztás tisztelet egy elfeledett tudós előtt, ugyanakkor része annak a programnak, hogy a könyvtárat a városon kívül a megyében és országosan is megismerjék. Ezért hirdettük meg a Kresznerics Ferencről elnevezett országos anyanyelvi versenyt a 14 éves korosztályú tanulóknak, először 1994-ben, majd azt követően minden második évben.

 A versennyel nem az a célunk, hogy nagy tömegeket mozgassunk meg. Mindig vannak Kresznerics-lelkületű, alapos,kfoaviv002 okos,  kutatóhajlamú gyerekek (s őket ösztönző tanárok), akiknek bizonyára élmény az ismerkedés Kresznerics pályájával, miközben ezen a versenyen számot adhatnak anyanyelvünk szeretetéről és ismeretéről is.

A verseny megvalósítását elsősorban Celldömölk vállalkozói segítik, valamint megyei szervezetek, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és az Anyanyelvápolók Szövetsége. A felhívás, az eredmények és a versenyfeladatok a szaksajtóban megjelennek.

 
 
 
 

  

Kresznerics Ferenc életőről és munkásságáról összegyűjtött irodalmak a Kemenesaljai Digitális Könyvtárban:
  • Dobri Mária: Kresznerics Ferenc, 1766-1832. In: Vasi Szemle, 1993. 4. sz. pp. 511-539. (tovább)
  • Heigl István: Kresznerics Ferenc (1766 - 1832) matematikatankönyvei. 
    forrás:  http://mek.oszk.hu). (Heigl: István: Kresznerics, a matematikatanár c. cikkének [Vasi Szemle 1993/4. sz. pp. 549-553.] szóeltérésekkel digitalizált változata.) (tovább)
  • Horváth Sarolta:
    "Hazánk' Tudósai! útat törtem, kövessetek". Kresznerics Ferenc élete és munkássága. [Szakdolgozat.] Veszprém : Pannon Egyetem, 2007. 47 p. (tovább)
  • Koltai Jenő: Kresznerics Ferenc élete és munkássága. Kézirat. Celldömölk, 1993. 32 p. (tovább)
  • Tóth Péter: Kresznerics Ferenc (1766-1832). In: Szombathelyi Tudós Tanárok. Szhely, 1998. pp. 39-75. (tovább)