mega888 Digitális Könyvtár

www digitális könyvtár és honlap


Kemenesaljai Digitális Könyvtár

A Kresznerics Ferenc Könyvtár YouTube csatornája helytörténeti vonatkozású felvételekkel (2023. szeptember 22-én 14 db video)   

A II. világháború kemenesaljai áldozatai
Kemenesalja helynévtára 
Kemenesaljai képeslapgyűjtemény (A 'KPK' jelzésű képeslapok Kőszegfalviné Pajor Klára: Vas megye települései képes levelezőlapokon. Szombathely, 1999. 112 p. c. munkájából, a 'VDK' jelzésűek a Berzsenyi Dániel Könyvtár (www.bdmk.hu) gyűjteményéből (www.vasidigitkonyvtar.hu) valók.) 
Kemenesaljáról az országos sajtóban

Népességi adatok a Kemenesalján (1698-2022)

Celldömölk történetének kronológiai vázlata

 

Digitalizált folyóiratok:

Celldömölk és Vidéke (1947)
Celldömölki Hírlap (1936-1944)
 

Jánosháza és Vidéke (1907-1912)
Kemenesalja (1902-1944)

Kemenesaljai Baráti Kör Híradója (1993-2024)
Kemenesaljai Lapok (1897) 
Kemenesvidék (1904-1916)
Kis-Czell és Vidéke (1899-1903)
Szabad Kemenesalja (1970 - alkalmi kiadvány)
Új Kemenesalja (1989-2024)
 

 

meklogoAz elmúlt évek alatt a Magyar Elektronikus Könyvtár a magyar Internet egyik legismertebb szolgáltatásává és legnagyobb, jelenleg több mint 13000 dokumentumot tartalmazó szöveg-archívumává lett. Valóságos "mozgalom" alakult ki körülötte, hiszen bárki a legkisebb mértékben és a legegyszerűbb eszközökkel is részt vehet a könyvtár fejlesztésében és az állomány gyarapításában: Felajánlhat  saját műveket vagy mások számítógépre vitt írásait, feltéve, hogy ezzel nem sérti azok copyright jogait. Átvételre, archiválásra javasolhat más szervereken levő anyagokat, segíthet a dokumentumok különböző formátumra való átalakításában, vagy egyszerűen csak a MEK népszerűsítésében. Munkával vagy pénzzel egyaránt támogathatja az ország első számú virtuális könyvtárának építését.  

vasi digitali konyvtar
Vas megye tekintetében az érdeklődők figyelmébe ajánljuk a számos kemenesaljai vonatkozást is tartalmazó, Berzsenyi Dániel Könyvtár gondozásában folyamatosan épülő átfogó, gazdag keresési lehetőségeket kínáló "Vasi Digitális Könyvtár"-at.

 

 

Újdonságok

 

Pallósiné Toldi Márta: Vas megyei könyvtáros portrék 4.: Káldos Gyula. [2024.] 14 p. (tovább)

***

Uranovicz Béla nyugalmazott fűtőház főnökhelyettes a Honismereti Munkaközösség 2010 májusi foglalkozásán idézte fel a sághegyi bazaltbánya működésével kapcsolatos emlékeit.

[Digitalizált hanganyag.] mp4-formátum (50 MB), wav-formátum (124 MB)

uranovicz-bela

A képen balról: Fehér Tamás a celldömölki Vontatási Főnökség ny. vezetője, Uranovicz Béla, Káldos Gyula ny. könyvtárigazgató

 ***

Ambrus József: Fél évszázad Celldömölkön. Celldömölk, 2023. 40 p. [Ambrus József fafaragó iparművészről és a településnek adományozott szobrairól.] (tovább)

***

Ambrus József: Szülőföldem Kemenesmihályfa. Kemenesmihályfa, 2023. 60 p. [Ambrus József fafaragó iparművészről és a településnek adományozott szobrairól.] (tovább)

*** 

Csikor Zoltán: Kemenesmagasi története. [Kézirat.] Kemenesmagasi, 1970. 173 lev. [Digitálisan újraírt változat.] (tovább)

***

 Németh József: Az ipar helyzete 1945 után. [Kézirat.] Celldömölk, 1990? (tovább)

 


 

 

"Mindig egy másik erőből is kérve..." : Beszélgetés Nádasdy Lajossal. Beszélgetőtárs: Köntös László. Megjelent: Istennek, Hazának, Tudománynak. Tanulmányok a 95 éves Nádasdy Lajos tiszteletére. Pápa, 2008. pp. 9-32. (tovább)

40 éves a celldömölki Honismereti Munkaközösség. In: Új Kemenesalja, 2013. április 5. Különnyomat. 16 p. (tovább)

 

A

 

celldömölki járás művelődési intézményeinek 25 éves krónikája. Celldömölki Járási Tanács, 1970. 606 p. (tovább)

A kékpúpú teve hátán : Németh Andor idézése. In: Európai kulturális füzetek 16. [forrás: http://www.c3.hu/~eufuzetek/index-hun_16.html] (tovább)

Ajkay Zoltán: Emlékeim a világháborúból. [A Pápán született, Ostffyasszonyfán elhunyt katonaorvos tábornok I. világháborús harctéri naplója.] (tovább)

Ambrus József: Fél évszázad Celldömölkön. Celldömölk, 2023. 40 p. [Ambrus József fafaragó iparművészről és a településnek adományozott szobrairól.] (tovább)

Ambrus József: Szülőföldem Kemenesmihályfa. Kemenesmihályfa, 2023. 60 p. [Ambrus József fafaragó iparművészről és a településnek adományozott szobrairól.] (tovább)

Ambrus Lajos: A karakói csata. In: "Nem sűlyed az emberiség!"... : Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Bp. 2007. pp. 1611-1624. (tovább)

Ambrus Lajos: Az aktuális szabadsághagyomány: Berzsenyi Lénárd arcképcsarnoka. In: Kortárs, 1998. 6. sz. pp. 60-64. (tovább)

Ambrus Nóra: Vulkánpark Látogatóközpont környzetrendezése. Bp. : SZIF, 2018. p. 54. [Szakdolgozat] (tövább)

Ambrus Péter: Élet-Fa. GARBO Kiadó, 2022. 235 p. (Ambrus József fafaragó munkásságáról) (tovább)

Ambrus Péter: Halhatatlan CSAJnéP. Garbó Kiadó, 2015. 378 p. (A celldömölki Ambrus-családról: Ambrus Péter író, Ambrus József faszobrász és Ambrus Józsefné gyermekkönyvtáros) (tovább)

Asbóthné Varga Márta: A Boldogasszony anyánk titkai. 1-2. rész: Lancsics Bonifác költő helye a magyar irodalomban. Kézirat. [Győr, 2016]. 93 p. (tovább)

Ásványi Ilona: "... az ottlét megerősített hitemben, bizalmamban..." - Weöres Sándor és Károlyi Amy Pannonhalmán. - In: Collectanea Sancti Martini (A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 2.) p. 199-212. (tovább)

Az ismeretlen klasszikus. Berzsenyi-tanulmányok. szerk. Fórizs Gergely, Vaderna Gábor. Bp. 2018. 214 p. (tovább)

 

B

 

B. Virághalmy Lea: Virághalmi Ferenc (1826 - 1875). In: Arrabona 35/1-2. Győr. 1996. pp. 261-276. (tovább)

Bedy Vince: A pápóci perjelség és prépostság története. Győr, 1939. 124 p. [forrás: http://mek.oszk.hu/09400/09416] (tovább)

Bedy Zoltán: A celldömölki evangélikus gyülekezet története. Celldömölk, 1994. 47 p. (tovább)

Berzsenyi Janosits Miklós: A sághegyi bazaltbánya leírása és története a technológia ismertetésével. Kézirat. Celldömölk, 1975. 37 p. (tovább)

Bóka István: A Péteri Takáts nemesi família és Ostffyasszonyfa. 2017. Digitális kézirat. 13 p. (tovább)

Bóka István: Adatok, tények Ostffyasszonyfa és evangélikusságának történetéhez. Ostffyasszonyfa, 2017. 160 p. (tovább)

Boros Zoltán: A dömölki apátság 1802-1950. In: Örökség és küldetés. (Bencések Magyarországon I.) p. 369-384. (tovább)

 

C

 

Celldömölki színlapok gyűjteménye. 1908-1979 (tovább)

Csikor Zoltán: Kemenesmagasi története. [Kézirat.] Kemenesmagasi, 1970. 173 lev. [Digitálisan újraírt változat.] (tovább)

Czirók András: A celldömölki holocaust története a helyi sajtóban és visszaemlékezések tükrében. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2003. 2. sz. pp. 76-93. (tovább)

Czirók Zoltán: "Végigdübörögtek felettünk a halál fuvarosai" : légi események a celldömölki és a sárvári járás légterében, 1944-1945. Szombathely : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2008. - 239 p. (tovább)


D

 

Deák Gyula: Berzsenyi estéje. Színmű három felvonásban. In: Nyugat, 1921. 7. sz. (április 1.) 28 p. (tovább)

Dobri Mária: Kresznerics Ferenc, 1766-1832. In: Vasi Szemle, 1993. 4. sz. pp. 511-539. (tovább

Dóka Klára: Az ipar és a kereskedelem fejlődése Kemenesalján a késői feudalizmus időszakában. Kézirat. Celldömölk, 1988. 62 p. (tovább)

Dóka Klára: Kézművesség és kereskedelem Kemenesalján (1775-1857). In: Isten áldja a tisztes ipart : Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. Sopron, 1998. pp. 19-28. (tovább)

 

E

 

Edvi Illés PálFamíliák könyve (tovább)

Edvi Illés Pál: Vas megyei krónikák. 1848-49. I. rész. Kézirat. 139 p. (tovább)

Edvi Illés Pál: Vas megyei krónikák. 1848-49. II. rész. Kézirat. 192 p. (tovább)

 

F

 

Fahlström, Susanna: Form and Philosophy in Sándor Weöres' Poetry. Uppsala, 1999. 244 p. (tovább)

Feiszt György: Savanyú Jóska Vas megye törvényszéke előtt. In: Vas megyei levéltári füzetek 3. Előadások Vas megyei történetéről. I.  Szombathely, 1990. pp. 219-229. (tovább)

Fülöp Orsolya: Az Apáczai Kiadó tevékenysége a pedagógiai professzió szolgálatában. NYME-BPK : Sopron, 2014. Kézirat. 80 p. (tovább)

Fűzfa Balázs: A közelítő tél: a Szombathelyen, Celldömölkön és Egyházashetyén 2011. szeptember 30. és október 2. között rendezett A közelítő tél-konferencia szerkesztett és bővített anyaga. (A tizenkét legszebb magyar vers, 9.) 331 p. (tovább)

Fűzfa Balázs: Valse triste: a Szombathelyen, Celldömölkön és Csöngén 2013. április 26-28-a között rendezett Valse triste-konferencia szerkesztett és bővített anyaga. (A tizenkét legszebb magyar vers, 12.) 387 p. (tovább)

 

G

 

Gaál Dezsőné: Sors-erózió (Paraszti életrajz Bőczén Pálnéról). In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1975. pp. 115- 156. (tovább)

Gacs B. Emilián OSB: Szoszna Demeter György kéziratos énekeskönyve. Pannonhalma, 1938. 109 p. (Szoszna jegyezte föl a Boldogasszony Anyánk (Hozsanna 284) legrégibb változatát, amely Lancsics Bonifác költeménye.) (tovább)

Gálházi Gyula: A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimázium sportolóinak igazolványképei, 1954-1987. (tovább)

Gálházi Gyula: A celldömölki gimnázium sportkörének története és eredményei, 1947-1991. Kézirat. [Celldömölk, 1992.] 187 p. (tovább)

Gasztonyi Erzsébet: Széll József - Császári-királyi gárdistából a szabadságharc őrnagya... In: Ajkai Századok. 2019. október. 13. szám. p. 106-111. (tovább)

Gregorich Ferenc: Az ostffyasszonyfai Nagyboldogasszony templom története és otthon adó környezete. Ostffyasszonyfai Róm. Kat. Egyházközs.: Ostffyasszonyfa, 2014. - 83 p. (tovább)

Guoth Kálmán: Eszmény és valóság Árpádkori királylegendáinkban. In: Erdélyi Tudományos Füzetek 187. Kolozsvár, 1944. 49 p. [forrás: http://mek.oszk.hu/08000/08032] (tovább)

Guoth Kálmán: Mikor született Mátyás király? Kolozsvár, 1943. 19 p. (tovább)

 

H

 

Haberern Jonathán: Edvi Illés Pál emléke. Pest, 1872. 26 p. (tovább)

Harangozó Miklós: Etűdök egy elhangolt zongorára. Harangozó Miklós versei. 2004. 80 p.
[A Harangozó Miklós írói néven publikáló szerző celldömölki származású.] (tovább)

Heigl István: Kresznerics Ferenc (1766 - 1832) matematikatankönyvei. forrás:  http://mek.oszk.hu). (Heigl: István: Kresznerics, a matematikatanár c. cikkének [Vasi Szemle 1993/4. sz. pp. 549-553.] szóeltérésekkel digitalizált változata.) (tovább)

Hermann Róbert: Újváry István őrnagy 1849. évi naplója a 45. honvédzászlóalj történetéről. In: Előadások Vas megye történetéről VII. Szombathely, 2020. pp. 363-384. [Újváry István Alsóságon született.] (tovább)

Horváth Mónika: Celldömölk helytörténete - A mai Celldömölk területén található utcanevek vátozásainak vizsgálata. Szakdolgozat. Bp. : ELTE, 2009. 111 p. + melléklet (tovább)

Horvath Sándor: Elhúzodó barokk a bencéseknel. A dömölki bencés könyvtár a 18. század végén. In: Örökség és küldetés. (Bencések Magyarországon II.) p. 904-939. (tovább)

Horváth Sarolta: "Hazánk' Tudósai! útat törtem, kövessetek". Kresznerics Ferenc élete és munkássága. [Szakdolgozat.] Veszprém : Pannon Egyetem, 2007. 47 p. (tovább)

Hudi József: Nemesmagasi község önkormányzata a reformkorban. In: Vas megyei levéltári füzetek 9. Előadások Vas megye történetéről III. Szombathely, 2000. pp. 175-181. (tovább)

 

I

 

Időkapszula. 1969-ben, Oszkó Zoltán igazgatósága idején helyeztek el időkapszulát a 2. Számú Általános Iskola (1972-től Eötvös Loránd) falában. A kapszulában lévő dokumentumok: (tovább a képösszeállításhoz)

idokapszula

 

 

Ilon Gábor - Sümegi Pál - Bodor Elvira: A Ság hegy környékének története a régészeti adatok és a környezetrégészeti vizsgálat tükrében. In: Zalai Múzeum 15. - Horváth László 60 éves. Zalaegerszeg. 2006. p. 295-314. (tovább) 

Ilon Gábor Csészésmarkolatú kard Csöngéről. In: Communicationes Archaeologicae Hungaricae. 1992. p. 19-22. (tovább)

Ilon Gábor, Sümegi Pál, Bodor Elvira: A Ság hegy környékének története a régészeti adataok és a környezetrégészeti vizsgálat tükrében. In: Zalai Múzeum. 15. sz. Zalaegerszeg, 2006. pp. 295-314. (tovább)

Ilon Gábor: A kézfej szimbolikájához...Egy velemi urnamezős kori agyagtárgy ürügyén. In: Tisicum - a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXV. Szolnok. 2016. p. 169-174. (tovább)

Ilon Gábor: A nyugat-dunántúli környezettörténeti kutatások jelentősége a magyarországi régészetben. In: Környezettörténet - Tanulmányok Sümegi Pál professzor 60 éves születésnapi köszöntésére. Szeged. 2020. p. 107-113. (tovább)

 

J

 

Jánossy Gábor: A feminizmus Magyarországon. Szombathely, 1911. 163 p.
forrás: " http://mtdaportal.extra.hu". A szerző nemesmagasi származású, 1926-től két cikluson keresztül Celldömölk országgyűlési képviselője volt. (tovább)

 

K

 

Káldos Gyula: Egy néptanító életének fő állomásai - Szakály Dezső (1903-1979). In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2004. 3. sz. pp. 55-84. (tovább)

Káldos Gyula: Fejezetek Celldömölk művelődéstörténetéből a 19. századig. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 2003/2.sz. pp. 6-40. (tovább)

Káldos Gyula: Kemenespálfa 25 éves fejlődése. 1945-1970. Földműv. Min, 2015 . 110 p. (tovább)

Káldos Gyula: Kiscell és Nemesdömölk egyesítése 1903-ban. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 2003/2.sz. pp. 66-75. (tovább)

Kapiller Ferenc: "A Magyarok szenvedő Krisztusa" : Hetényi József beszél. In: Vasi Szemle, 2009. 4. sz. pp. 405-426. (tovább)

Kapiller Ferenc: Hárman a szombathelyi püspökvárból az alsósági plébániára : Dr. Koltai Jenő esperes-plébános, Kresznerics-kutató beszél. In: Vasi Szemle, 2011. 4. sz. pp. 471-490. (tovább)

Kemenes Béla: Szilágyi Mária ajándéka Celldömölknek. Kézirat. Bp. 1979. 115 lev. (tovább)

Kemenes Béla: Szilágyi Mária keramikusművész kiállításai. Kézirat. Bp. 1979. 108 lev. (tovább)

Kemenesaljai Életrajzi Lexikon. Kemenesaljai Regionális Ifjúsági Szervezet : Csönge, 2014. 222 p. (tovább)

Kemény József: Kis-Czelli zsidók története 1895-ig. Devecser. 1900. 119 p. (tovább)

Kenyeres Zoltán: Tündérsíp : Weöres Sándorról. Bp. 1983. 354 p. [forrás:  http://mek.oszk.hu/08300/08337/] (tovább)

KERIPAR 4.sz. Üzletberendezések Gyárának üzemi története 1962. évtől 1974. december hó 31-ig. Celldömölk, 1975. Kézirat. 107 p. (tovább)

Kikindai Kristóf: Az ipar helyzete 1945 után. Kézirat. [Celldömölk, 1990?] 66, 9 lev. (tovább)

Kis János: Kis János poétai munkái. Pest, 1846. XLVI, 462 p. [digit. vált. 565 p.]
forrás: [http://mek.oszk.hu/06000/06082/06082.htm] (tovább)

Kiss Elemér: A Kemenesaljai Úttörő Termelőszövetkezet története. Szhely., Vas Megye Tanács V.B. Műv. Oszt., 1972. 157 p. (tovább)

Kistérségünk Kemenesalja : Celldömölk, 2006. 20 p. (tovább)

Klaffl Zoltán: A kenyérsütés története, sütőiparág kialakulása. Celldömölk - Kismáriacell sütőipara. Kézirat. Celldömölk, 2010. 12 p. (tovább)

Koltai Jenő: Kresznerics Ferenc élete és munkássága. Kézirat. Celldömölk, 1993. 32 p. (tovább)

Kósa András: Meglopott iskolák - Kósa András professzorral beszélget Benkei Ildikó. - Budapest] : Kairosz, 2008. 147 p. [Kósa András matematikus celldömölki származású] (tovább)

Kotz Tivadar: Környezeti tényezők változása, az emberi beavatkozások hatása a növényekre és a fogyasztókra. [Celldömölk], 2013. 32 p. (tovább)

Kovács László: Tiszteletadás Eötvös Loránd Ság hegyi gravitációs méréseinek. Szombathely, 2020. 63 p. (tovább)

Kovács Vivien: Celldömölk nemzetközi kulturális kapcsolatai. [Szakdolgozat.] Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola, 2006. 57 p. (tovább)

Kozák János (szerk.): Kemenesmihályfa - Kemenessömjén története 1945-1970. 59 p. + 38 p.

Kozák Károly: A dömölki bencés apátság története. Kézirat. Celldömölk, 1988. 48 p. (tovább)

Krepsz Tamás: Egy sikeres mecenatúra reverendában - Mikes János püspök és Géfin Gyula rektor életútjának metszéspontjai. Szakdolgozat. NYME-SEK : Szombathely, 2015. - 52 p. (tovább)

Kresznerics Ferenc: Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal. 1-2. köt. Buda, 1831-1832. L, 4, 349 p. + XIX, 344 p. (tovább)

 

L

 

Laky Rezső: Ostffyasszonyfai fogolytábor története. [Vas Megyei Népművelési Tanácsadó], 1971. [Kézirat.] 19 p. (tovább)

Lang Zoltán: Weboldal készítése Joomla tartalomkezelő rendszer használatával. [Szakdolgozat] Szombathely, Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, 2011. 69 p. (tovább)

László Ernő: Ropog az égbolt. Versek. Bp., 2003. 158 p. (A szerző Mesteriben született.) (tovább)

Lengyel Pál: A sághegyi őstelep. Celldömölk, 1965. 104 p. (tovább)

Lenner Tibor: Történeti földrajzi vizsgálatok kisalföldi kisvárosokban. (Tananyag-tár 4. sz.) Pécs, PTE-TTK, 2008. 84 p. (tovább)

Lórántfy Kolos: Egy kemenesalji település, Mesteri tájhasználat története régi térképek és a helyi lakosok szemszögéből. Szakdolgozat. Keszthely, 2020. 42 p. (tovább)

Lukácsi Márk OSB: Vajda Sámuel élete és irodalmi munkássága. Pannonhalma, 1997. 198 p. (tovább)

 

M

 

Magyar Melinda: „A három év például egyáltalán nem telt el, hanem van”. In: Irodalomismeret, 2011. 2. sz. pp. 78-84. (Weöres Sándorról) (tovább)

Majdán János: A celldömölki vasútállomás vonzáskörzete. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 2003/2. sz. pp. 58-65. (tovább)

Majthényi László: Egyházashetye. Bp. 2002. 154, [2] p. (Száz magyar falu könyvesháza) (tovább)

Majthényi László: Lágerek a Kemenesalján (cikksorozat). In: Magyar Hírlap. 1996. ápr. 22., 23., 24., 25., 26. sz. (tovább)

Martonfalvay Imre emlékirata. In: Magyar emlékírók. 16-18. század. Bp., 1982. pp. 77-114.
forrás: [http://mek.oszk.hu/06100/06187] (tovább)

Mayer Noémi: A többcélú kistérségi társulások szerepe és gazdálkodása a celldömölki kistérség önkormányzatainak többcélú társulása tükrében. [Szakdolgozat.] Győr : Széchenyi István Egyetem, 2007. 51 p. (tovább)

Medgyes Magdolna: Késő római telep a "tokorcs-i kincs lelőhelyén". In: Savaria : A Vas Megyei Múzeumok Értesítője. 25/3. köt. (2000-2001). Szombathely, 2002. pp. 99-132. (tovább)

Mersevát község története. [Dr. Kovács Jenő helytörténeti kutásai alapján összeállította Kovács Imréné könyvtáros]. Kézirat. Mersevát, 2016. 291 p. (tovább)

Mesterházy Attila: Védelemre javasolt területek a celldömölki kistérségben. Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása. 2005. 180 p. (~80 MB!) (tovább)

Mesterházy SándorKemenesmihályfa, Kemenessömjén, Sömjénmihályfa múltjából. Budapest, KSH SZÜV, 1991. 103 p. + mell. (39 p.) (tovább)

Molnár Dezső: A Celldömölki járás felszabadulása (A szovjet hadsereg hadműveletei járásunk területén). In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1975. pp. 110-114. (tovább)

 

N

 

Nádasdy Lajos: A három nevű ember. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1974. pp. 159-163. (Zádor [Stettner] Györgyről(tovább)

Nádasdy LajosCelldömölk forradalmi napjai - 1956. Szerzői kiadás, Celldömölk, 2006. 72 p. (tovább)

Nádasdy Lajos: Dömölk és apátsága az Árpád-házi uralkodók korában. Celldömölk, 2009. 72 p. (tovább)

Nagy Gábor: Egy alternatív színház az ezredfordulón. A Soltis Lajos Színház története. [Szakdolgozat]. Celldömölk, 2006. 67 p. (tovább)

Nagy János: Vönöck : egy nemesi község története. [Vönöck] : [Vönöckért Alapítvány], 2012. 336 p. (tovább)

Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása. Római Katolikus Plébánia, 1996. (tovább)

Nagy Szabolcs: A Ság hegy morfológiájának a megváltozása a bazaltbányászat hatására. [Szakdolgozat.] Szombathely : NYME-TTK, 2009. 60 p. (~56 MB!) (tovább)

Nagy Zoltán: A magyar szociális segélyezési rendszer átalakulása napjainkig. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2018. Kézirat. 43 p. (tovább)

Németh  Andor: József Attila. Bp. : Cserépfalvi, 1942. 222 p. (tovább)

Németh József: Az ipar helyzete 1945 után. [Kézirat.] Celldömölk, 1990? (tovább)

Németh Lajos: A "Tokorcsi uj kalendárium". In: Vasi Szemle, 1978. 1. sz. pp. 128-132. [A Griszl Gábor bencés szerzetes kéziratát feltáró tanulmány folytatása a "Lázadás Szent Márton hegyén a 18. század közepén" címmel a Lymbus 2010-es évkönyvében jelent meg] (tovább)

Németh Lajos: Sem hősök, sem hősi halottak... élők és áldozatok. Kézirat. Celldömölk, 2011. 38 p. (tovább)

Németh Tibor: A biográfiai index mint az életrajzi tájékoztatás integratív műfaja, különös tekintettel a Magyar Életrajzi Kalauzra. Szombathely : NYME-SEK, 2014. 150 p. (tovább)

Németh Tibor: A költőfejedelem és a szürke eminenciás. Berzsenyi Dániel és Kis János párhuzamos életrajza. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 2004/1. sz. pp. 15-36. (tovább)

Németh Tibor: A könyvtári ellátórendszer fejlesztésének lehetőségei : a kemenesaljai kistérség példáján keresztül. Celldömölk : [s. n.], 2005. — 54 p. (tovább)

Németh Tibor: Átverték a miniszterelnököt avagy egy választás anatómiája. In: Új Kemenesalja, 2007. 19. sz. (október 12.) Batthyány-melléklet pp. III-V.
(Batthyány Lajos kiscelli képviselővé választásáról 1848-ban.) (tovább)

 

O

 

 

P

 

Pacher Donát: A dömölki apátság története. In: A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. XII/A. köt. Bp., 1912. 646 p.
(Az apátság története - pp. 1-421.) (Függelék - pp. 424-646.)

Pálffy Géza: Zrínyi Miklós nagy napja - Az 1663-1664. évi török háború egyik meghatározó eseménye: a vati hadimustra 1663. szeptember 17-én. - 2., jav. kiad. - Budapest - Pápa: MTA BTK Történettudományi Intézet - Jókai Mór Városi Könyvtár, 2016. 58 p. (A szerző megállapításai alapján a mustra helyszíne a mostani Mersevát és Celldömölk között terült el. (tovább)

Pallósiné Toldi Márta: Vas megyei könyvtáros portrék 4.: Káldos Gyula. [2024.] 14 p. (tovább)

Payr Sándor: Kemenesalja. In: A dunántúli evangélikus egyházmegye története. 1. köt. Sopron, 1924. pp. 311-355. [digit. vált. pp. 209-237.]
forrás: [http://mek.oszk.hu/01800/01850] (tovább)

Pesti Sz. Ágota OSB: Dr. Kühár Flóris OSB - A lelkipásztor. Pannonhalma - Tiszaújfalu, 2004. 231 p., [72] t. (tovább)

Pór Antal: Köcski Sándor. In: Századok, 1888. pp. 785-797. (tovább)

Portschy TamásCelldömölk városszerkezeti rekonstrukciója a várossá fejlesztés folyamatában. [Szakdolgozat]. Celldömölk, 1983. (tovább)

portschy.tamas-szakdolgozat

 

R

 

Rétfalvy Balázs: Sárközy Pál főapáti kinevezése. In: Örökség és küldetés. (Bencések Magyarországon I.) p. 561-572. (tovább)

Rómer Ferenc Flóris: A dömölki falfestmények. In: Régi falképek Magyarországon. Bp. 1874. pp. 9-12. (tovább)

 

S

 

Sali Pálné: Az én csodakertem. Köcsk, 2000. 44 p. (tovább)

Sarnyai Csaba Máté: Vallástörténet, keresztény etikai dimenzióban. Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet. In: Örökség és küldetés. (Bencések Magyarországon II.) p. 706-725. (tovább)

Sipőcz József: Savanyó Józsi, a jó betyár. Veszprém : Viza, 2006. - 121 p. [Savanyó Józsi Izsákfán született] (tovább)

Sólyom Jenő: A Soproni Magyar Társaság Könyvtára és Berzsenyi Dániel. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1962. 4. sz. pp. 493-500. (tovább)

Söptei István: Sárvár-vidéke és a Kemenesalja a polgári forradalomban. In: Savaria : A Vas Megyei Múzeumok Értesítője. 26. köt. (2001). Szombathely, 2002. pp. 67-140. (tovább)

Sükösd József: A Celldömölki Római Katolikus Elemi Népiskola és nevelői 1927-1948. [Kézirat]. Celldömölk, 2000. 182 p. (tovább)

Sükösd József: Kemenesalja egy kis községének ismertetése : Inta, majd Intapuszta és végül Intaháza eredete, múltja és jelene, 1196-2005. [Kézirat]. Celldömölk, 2005. 5, [9] lev. (tovább)

 

SZ

 

Szabó Tibor, Szabó László: A Nagysimonyi Evangélikus Férfidalkör és a falu kulturális életének hozzákapcsolódó rövid története. 2006. 46 p. (tovább)

Szalay-Berzeviczy Lajos: Osl nemzetsége és az Ostffyak emlékezete. Kézirat. S.l., 2012. 20 p. (tovább)

Szász Erzsébet: Vidos József országgyűlési beszámolója 1848. május 1-jén. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1978. pp. 35-41. (tovább)

Szemenyei László: A mesteri termálfürdő létrejöttének rövid története. 2018. [Kézirat]. 8 p. (tovább)

szemenyei.l-mesteri.termalfurdo

Szerdahelyi Pál: A magyar irodalom zarándokhelye Vas megyében : Irodalmi emlékek Csöngén. In: Életünk, 1998. 11-12. sz. pp. 1053-1061. (tovább)

Szerdahelyi Pál: Csöngei mozaikok Weöres Sándor gyermek- és ifjúkori éveiből. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1974. pp. 145-158. (tovább)

Szilágyi Márton: Egy franciaellenes Faludi-travesztia és Kresznerics Ferenc. In: Doromb (Közköltészeti tanulmányok 4.). Bp, 2015. p. 207-218. (tovább)

 

T

 

Tarrósy Imre: A Keripar Torna Club [története] 1970-1980. Kézirat. [Celldömölk, é.n.] 53 lev. (tovább)

Tarrósy Imre: A mi leventéink. Celldömölk és Alsóság 1921-1945. Kézirat. Celldömölk, 2010. 97 p. (tovább)

Tarrósy Imre: CVSE centenáriuma. Celldömölk : CVSE, 2000. - 536 p. (tovább)

Tarsoly Péter: Adatok a ság-hegyi Vas Pál Lyuka nevű barlang földrajzi helyéhez. In: Karsztfejlődés. XVII. köt. Szombathely, 2012. pp. 225-234. (tovább)

Tilcsik György: "Az én rózsám vasutas, vasutas, vasutas, hogyha nem sok az utas, rögtön megölel" - A vasút, a szabadtéri szex és a házasságtörés összefüggései az 1930-as és az 1940-es években egy celldömölki válóper tükrében. In: Szigorúan ellenőrzött vonatok. A Győri Mediawave Fesztivál keretében 2008. április 29-én megrendezett tudományos konferencia előadásai. Győr, 2009. pp. 159-173. (tovább)

Tilcsik György: Vidos József politikai pályája. In: Vas megyei levéltári füzetek 6. Előadások Vas megye történetéről. II.  Szombathely, 1993. pp. 27-39. (tovább)

Tompa Mihály: A kis-somlyói ág. hitv. ev. gyülekezet története és két ünnepi beszéd. Celldömölk, 1905. 52 p. (tovább)

Tóth János: A Sághegy pincéi. In: Dunántúli Szemle, 1942. 3-4. sz. pp. 92-100. (tovább)

Tóth Péter: Kresznerics Ferenc (1766-1832). In: Szombathelyi Tudós Tanárok. Szhely, 1998. pp. 39-75. (tovább)

Tungli Gyula: Izsákfa évszázadai. Izsákfa, 1995. 181 p. (tovább)

Tungli Gyula: Szülőföldünk Kemenesalja. Celldömölk, 1999. 181 p. (tovább)

Tüskés Gábor, Knapp Éva: A barokk és a felvilágosodás között : Koptik Odó (1692-1755). In : Történelmi Szemle, 1995/1. sz. pp.69-81. (tovább)

 

U

 

Ujváry Zoltán: Foglalkozásának fő tárgya az istenáldotta nép: Edvi Illés Pál néprajzi írásai. In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve. 2000. Miskolc, 2000. pp. 575-583. (tovább)

 

V

 

Vajda Sámuel: A' meg-ditsőült szenteknek jelesül pedig a' boldog Szűz Máriának tiszteletéről néhány rövid, és könnyen érthető bizonyítások. - Veszprém, 1792. 39. p. [forrás: http://mek.oszk.hu/07800/07870] (tovább)

Vas Károly: A Celldömölki Állami Gimnázium évkönyve az 1946-47. iskolai évről... Celldömölk, 1947. 16 p. (tovább)

Vas Károly: A celldömölki gimnázium története. Az első igazgató visszaemlékezései. [Kézirat.] Pécs, 1977. 67 p. (tovább)

Vass József: Celldömölk vasúti csomópont 100 éves története. Celldömölk, 1971. 80 p. (tovább)

 Virághalmi Ferenc: Egy cserepár naplója. Pest, 1866. 168 p. (tovább)

 

Z

 

Zongor Ferenc: Adatok, emlékezések a volt sághegyi bazaltbányáról. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1975. pp. 98- 109. (tovább)