mega888 Szerdahelyi Pál: Csöngei mozaikok Weöres Sándor gyermek- és ifjúkori éveiből

Szerdahelyi Pál: Csöngei mozaikok Weöres Sándor gyermek- és ifjúkori éveiből. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1974. pp. 145-158. (tovább)