mega888 Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár KRESZNERICS FERENC KÖNYVTÁRA

Szócikkek

 

KEMENESALJAI ÉLETRAJZI LEXIKON

Szócikkek

 

A

Ács Mihály (1672-1710) evangélikus lelkész, teológus
Antal Károly
(1909-1994) szobrászművész

Atzél Elemér (1888-1954) gyógyszerész, orvos, jogász, egyetemi magántanár
 

B

Bakonyi Károly (1921-2010) kertészmérnök, szőlőnemesítő
Balogh József
(1951-2011) dalszövegíró, költő, pedagógus
Banyó Gyula  (1944-2013) festőművész, pedagógus
Bartos Attila István (1938-2000) agrármérnök, matematikus, egy. tanár
Batthyány Lajos
(1807-1849) az első felelős magyar miniszterelnök

 Bedy Zoltán (1925-2003) erdőmérnök, helytörténész
Beke Ödön (1883-1946) nyelvész, egyetemi tanár
Benedek István (1915-1996) író, művelődéstörténész, orvos
 ... Berecz Erzsébet >> Berecz Skolasztika *
Berecz Skolasztika (1898-1932) bencés apáca, hitoktatónő
 ... Berger Ödön >> Beke Ödön *
Bertha Bulcsu (1935-1997) író, publicista
Berzsenyi Barnabás (1918-1993) olimpiai és világbajnoki ezüstérmes párbajtőrvívó
Berzsenyi Dániel (1776-1836) költő
Berzsenyi Lénárd (1805-1886) honvéd ezredes
Berzsenyi-Janosits Miklós (1899 - 1990) építőmérnök
 ... Blumentritt Ferenc >> Virághalmi Ferenc *
Boda Dezső (1863-1918) Budapest rendőrfőkapitánya (1906 – 1917)
Boross Mihály (1877-1944) író, újságíró, mérnök
  ... Boros Miksa >> Boross Mihály *
Böröcz Sándor (1913-2006) evangélikus lelkész, emlékiratíró

 

C

Csapó Jenõ (1875-1954) festőművész
 ... Csapó Zsigmond >> Politzer Csapó Zsigmond *
Csoma János (1947-1996) katolikus plébános
Csorba Tibor (1905-1985) író, műfordító, filológus, festőművész
Czencz János (1885-1960) festőművész
Cziráky György (1885-1958) földbirtokos, nemzetgyűlési képviselő
Cziráky József (1921-2009) balneotechnikus, hidrogeológus mérnök

 

D

Dala József (1930-2001) helytörténész, Celldömölk tanácselnöke (1979/80)
Dénes Lajos Szilveszter (1924-2013) festőművész, pedagógus

... Dessewffy-Horváth Marietta >> Horváth Marietta *
Dinkgreve Nándor (1876-1952) nyomdász, kereskedő
Dorffmeister István (1729-1797) festőművész

Döbrentey Gábor (1786-1851) író, irodalomtörténész, nyelvtudós, az MTA rendes tagja
Dugovics Titusz (?-1456) nándorfehérvári hős
 ... Dukai Takách Judit >> Dukai Takács Judit *
Dukai Takács Judit (1795-1836) költő

 

E

Éberhardt Károly (1825-1906) szabadságharcos honvéd százados, olasz királyi tábornok
Edvi Illés Pál (1793-1871) egyházi író, költő, evangélikus esperes
Elek László (1928-1965) kertészmérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa
Eötvös Loránd (1848-1919) fizikus, egyetemi tanár, az MTA elnöke
Esseő Erzsébet (1883-1954) éremművész, szobrász

 

F

Fehér Ernő (1902-1957) jegyző, az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírja
Fodor Lajos
(1930-1993) vegyészmérnök, egyetemi tanár
Fogarasi István (1944-2008) gyártásvezető

 

G

Gáyer Gyula (1883-1932) jogász, botanikus
Géfin Gyula (1889-1973) pápai prelátus, egyháztörténész
Géfin Lajos (1849-1914) Vasvármegye tiszteletbeli főorvosa, kórházigazgató-főorvos

Géfin Lajos (1888-1925) színész, hírlapíró, szerkesztő
Gersei Margit (1310-1372) a pápoci prépostság alapítója

 ... Georgovits József >> Györke József *
Gosztonyi János (1925-1985) művelődéspolitikus, országgyűlési képviselő
Gömbös Antal (1768-1819) földbirtokos, megyei táblabíró, költő
Gömbös Ferenc (1944-2003) fogorvos, országgyűlési képviselő, Jánosháza polgármestere (1998-2003)
Göttmann Bódog (1843-1922) csendőr alezredes, városszépítő személyiség
Guoth György Endre (1885-1978) állatorvos, egyetemi tanár, az állatorvos-tudományok kandidátusa
Guoth Kálmán (1912-1949) történész, levéltáros
Gyömörey György (1873-1949) főispán, gépészmérnök, ogy. képviselő

Gyõrffy Béla (1928-2002) agrármérnök, növénynemesítő, az MTA rendes tagja
Győrffy László (1943-2009) agrármérnök, országgyűlési képviselő, tsz-elnök
Györke József (1906-1946) nyelvész, könyvtáros, egyetemi magántanár, az MTA levelező tagja, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója

 

H

Hadnagy Gábor (1924-1998) festőművész
Hajas Ilona (1951-1989) televíziós bemondó
Haller Frigyes Gusztáv (1898-1954) fotóművész, szakíró
Hetyei Sámuel (1843-1903) katolikus püspök
Holéczy Zoltán (1896-1969) orvos, amatőr régész
Hollán Sándor (1846-1919) államtitkár, a vörösterror áldozata
 ... Hollósy Ernõ >> Hollósy Jusztinián *
Hollósy Jusztinián (1818-1900) dömölki bencés apát, hittudós, csillagász
Horváth Elek (1822-1876) ügyvéd, történész, országgyűlési képviselő
Horváth István (1909-1990) kanonok, esperes-plébános, helytörténész
Horváth Lajos (1912-1997) pedagógus, helytörténész
Horváth Marietta (1930-2009) hegedűtanár, író, szobrász
Horváth Zsigmond (1782-1845) evangélikus lelkész, író, műfordító, az MTA lev. tagja

 

I

Illés Árpád (1908-1980) festőművész, grafikus

 

J

Jándi Bernardin György (1863-1952) dömölki apát
... Janda Bernardin György >> Jándi Bernardin György *
... Jankó Sándor >> Jenei Jankó Sándor *
Jánossy Gábor (1870-1945) árvaszéki elnök, ogy. képviselő

Jenei Jankó Sándor (1866-1923) erdőmérnök, főiskolai tanár
Jónás Márton (1895-1987) tanár, tankönyvíró

 

K

Karczag Zoltán (1881-1944) festőművész
Kelemen Etelka (1925-1992) pedagógus, festő
 ... Kemenes Lajos >> Géfin Lajos *
Kirchner Elek (1852-1932) evangélikus lelkész, karnagy, zeneszerző
Kis János (1770-1846) költő, műfordító, ev. püspök
Kisfaludy Károly (1788-1830) író
Kiskos István (1874-1945) ügyvéd, Szombathely polgármestere (1914-1930)
Kiss Jenő (1933-2003) könyvtáros, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója
Kiss Péter (1959-2014) gépészmérnök, országgyűlési képviselő, politikus
Kóbor Jenő (1923-1983) pedagógus, a Magyar Kultúra Lovagja (posztumusz, 2005)

Kocsis József (1914-1988) koronaőr törzsőrmester
Kodály Zoltán (1882-1967) zeneszerző
 ... Koptik Iván >> Koptik Odó *
Koloszár Zoltán (1940-1956) ipari tanuló, a forradalom és szabadságharc mártírja (1956)

Koptik Odó (1692-1755) bencés szerzetes, dömölki apát
Kotz Tivadar (1925-2017) agrármérnök, agrokémikus

 ... Kovács Antalné >> Nagy Méda *
Kovács Imre (1954-2010) evangélikus lelkész
Kovács Jenő (1911-2002) csendőrtiszt, helytörténész, jogász
Köcski Sándor (?-1328) országbíró
Körmendy Nándor (1894-1969) építészmérnök
Kresznerics Ferenc (1766-1832) esperes-plébános, tanár, nyelvtudós
Kunoss Endre (1811-1844) költő, szerkesztő, ügyvéd
Kustos Lajos (1929-2009) Zalaegerszeg tanácselnöke (1965-1990)
Kühár Flóris Ferenc (1893-1943) bencés szerzetes, vallástörténész, főiskolai tanár

 

L

... Lacza Imre >> Martonfalvay Imre *
Laky Rezső (1914-1985) pedagógus, népművelő, megyei honismereti szakfelügyelő
Lancsics Bonifác (1674-1737) bencés szerzetes, teológus, filozófus
Lasz Samu (1859-1930) geográfus
László Ernő (1939-2006) költő, pedagógus

Lázár Jenő (1903-1964) mérnök, ókorkutató, régész
Lencz Géza (1889-1976) nyomdász, újságíró
Lengyel Pál (1922-1986) pedagógus, helytörténész
Léránt Ferenc (1941-1991) pedagógus
Limpar József (1940-2014) közgazdász, Celldömölk tanácselnöke
Linka Ödön (1925-2017) bencés szerzetes, a São Pauloi Szent Gellért Monostor apátja (1989-2005)
Lõrincz József (1930-1990) építészmérnök

 ... Lukács Imre >> Martonfalvay Imre *

 

M

Magasi Artúr Ernő (1903-1959) bencés szerzetes, irodalomtörténész, költő pedagógus

... Magyar Pálné >> Gersei Margit
Maráczi Jenő
(1901-1948) belgyógyász

Martonfalvay Imre (1510-1591?) az egyik legkorábbi magyar emlékirat szerzője
 ... Mayer Árpád >> Illés Árpád- *
Medgyesi Somogyi János (1756-1809) királyi alkancellár
Mende Bódog (1848-1927) újságíró
Mercz Gábor (1974-2006) asztaliteniszező
Mesterházy Gábor (1937-2010) orvos
Mesterházy Sándor (1907-1992) evangélikus lelkész, helytörténész
Mihola Gyula (1907-1976) nótaszerző
Mikolás Miklós (1923-2001) matematikus, tudománytörténész, egyetemi tanár

Mikolás Tibor (1924-2014) Széchenyi-díjas és kétszeres Ybl-díjas építészmérnök, főiskolai tanár
Mikus Gyula (1905-1996) festőművész
Mód Aladár (1908-1973) történész, egyetemi tanár, a történelemtudományok doktora
Molnár Dezsõ (1911-1987) helytörténész, karnagy, zenepedagógus
Móritz Sándor (1924-1966) festőművész

 

N

Nádasdy Lajos (1913-2014) helytörténész, református lelkész
Nagy István (1927-2001) festőművész, grafikus, rajzpedagógus

Nagy Iván (1898-1977) művelődéspolitikus, újságíró
Nagy Józsefné (1921-1999) közgazdász, országgyűlési képv., könnyűipari miniszter
 ... Nagy Margit >> Nagy Méda *
Nagy Méda (1899-1984) író, költő
 ... Nemes Pál >> Nemes Vazul *
Nemes Vazul (1906-1979) teológus, bölcsészdoktor, latin-görög szakos tanár, plébános
Németh Andor (1891-1953) író, költő, kritikus
Németh Jenő (1939-2010) közigazgatási szakjogász, Barcs tanácselnöke (1967/89), a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője (1995-2000)
Németh Ferenc (1952-2013) sportfotóriporter
Németh Lajos (1916-2015) pedagógus, a celldömölki gimnázium igazgató-helyettese (1953-1977)

 

O

Ostffy Lajos (1876-1944) földbirtokos; Vas vármegye főispánja; országgyűlési képviselő
 ... Oszkó Aladár >> Mód Aladár *

 

P

Pacher Donát (1853-1915) bencés szerzetes, pedagógus, történész
Papp Ferenc (1871-1943) irodalomtörténész, pedagógus, az MTA rendes tagja
Petõfi Sándor (1823-1849) költő
Pintér József (1891-1964) jogász, Celldömölk főjegyzője

Politzer Csapó Zsigmond (1852-1924) újságíró
Porkoláb Mihály (1857-1929) ügyvéd, országgyűlési képviselő

 

R

Rács-Reich Imre (1901-1962) festő
 ... Reich Imre >> Rács-Reich Imre *
Rátz Sándor (1813-?, 1855 után) honvéd őrnagy (1848/49)
Reicher István (1881-1962) pedagógus, a polgári fiúiskola igazgatója (1926-1945)

Remport Elek (1895-1984) pedagógus
Révész Mihály (1884-1977) újságíró, történész, politikus

 

S

Salgó Ernõ (1873-1946) újságíró, műfordító, orvos
Sándor József (1895-1976) tanító, népköltésgyűjtő
Sárközy Pál Endre (1884-1957) matematikus, egyetemi tanár, pannonhalmi főapát

Savanyú Jóska (1841-1907) betyár
Seregély Pál (1920-1989) laboratóriumi szakorvos, a Veszprém Megyei Kórház igazgatója

Sík Csaba (1934-1997) könyvkiadó, kritikus, művészettörténész, szerkesztő
Simon András (1794-1849) honvéd alezredes (1848/49)

Simonffy András (1941-1995) író
Soltis Lajos (1950-2000) színész, rendező
 ...Stettner György >> Zádor György *
Steuer Jónás Gyula (1841-1913) kávés, vendéglátós
Sükösd József (1928-2013) helytörténész, játékvezető, vizsgáló főkalauz

Szabó József (1902-1986) evangélikus püspök, Madách-kutató
Szabó Károly (1925-2012) villamosmérnök

Szabó Lajos (1929-1999) belgyógyász
 ... Szakácsi Csorba Tibor >> Csorba Tibor *
Szakály Dezső (1903-1979) tanító, szőlész-borász
 ... Szarka Jolán >> Nagy Józsefné *
Széll József (1813-1886) honvéd őrnagy
Szenes Béláné (1896-1992) Szenes Hanna, Izrael és nagy-Britannia nemzeti hősének édesanyja
Szerdahelyi Pál (1922-1999) ev. lelkész, helytörténész

Szilágyi Mária (1916-1979) keramikus
Szomraky Zoltán (1889-1938) sebész

 

T

Takách-Tolvay József (1876-1945) altábornagy, politikus, diplomata
  ... Tolvay József >> Takách-Tolvay József *
Tamás Endre (1922-2006) igazságügyi orvosszakértő, sebész
Tarrósy Imre (1934-2013) játékvezető, labdarúgó, sportvezető

Tasnádi Géza (1912-2003) éremgyűjtő, numizmatikus
Tima Ferenc (1919-1976) fõiskolai világbajnok, nyolcszoros magyar bajnok atléta, rövidtávfutó
Tima László (1928-2008) pedagógus, a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatója (1957-1973), Celldömölk alpolgármestere (1994-2002)
Tóth II. József (1929-2017) világbajnoki ezüstérmes és magyar bajnok, 12-szeres válogatott labdarúgó, az Aranycsapat tagja

Tőke János (1919-1987) Kossuth-díjas termelőszövetkezeti elnök
Tömböly Tamás (1954-2009) jogász, a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője
Tungli Gyula (1932-2014) helytörténész, nyelvész, pedagógus, főiskolai docens

 

U

Ughy Jenõ (1922-1967) könyvtáros, olvasásszociológus
Újvári István (1796-1873) honvéd alezredes (1848/49), a szabadságharc tábori kórházainak főfelügyelője

Uhlár Gyula (1891-1955) kántortanító, karnagy
Uranovicz Imre (1931-1992) diplomata

 

V

Vajda Sámuel (1718-1795) tihanyi apát, egyházi író
Varga László Csaba (1957-2007) gépészmérnök, Celldömölk alpolgármestere (1990/1994)
Vas Károly (1906-1985) pedagógus, főiskolai tanár
Vidos József (1805-1849) politikus, alispán, kormánybiztos (1848/49)
Virághalmi Ferenc (1826-1875) író, műfordító, honvéd százados (1848/49)

 

W

Weöres Sándor (1913-1989) költő, műfordító, drámaíró
Werner Alajos (1905-1978) zeneművész, zenepedagógus

 

Z

Zádor György (1799-1866) író, irodalomtörténész, ügyvéd, az MTA rendes tagja
Zsolnay Dávid (1742-1810) katolikus püspök
Zongor Ferenc (1915-1999) helytörténész, pedagógus