Nemzeti évfordulóink - 2017

Nemzeti évfordulóink 2017-ben – Javaslat címszavakra

Név                                    Születési és halálozási dátum                  Foglalkozás        

 1092. május 20.

A szabolcsi zsinat megalkotja László király ún. I. törvénykönyvét

 1142

Az első mo-i ciszterci egyház, a cikádori monostor megalapítása

 1167. július 8.

A bizánci sereg Zimonynál döntő vereséget mér a magyar királyi haderőre

 1192. június 27.

Váradon szentté avatják I. László magyar királyt

 1217

II. András keresztes hadjárata a Szentföldre

 Margit

1242.01.27. - 1271.01.18.

 domonkos apáca, IV. Béla szentté avatott leánya

 Magyar Pál

1190 kör. - 1242.02.10.

 domonkos szerzetes, egyházjogász, misszionárius

 I. Károly

1288? - 1342.07.16.?

 magyar király (1307/42)

 1367. szeptember 1.

V. Orbán pápa jóváhagyja, hogy Pécsett egyetem létesüljön

 Bakócz Tamás

1442 – 1521.06.15.

 bíboros, esztergomi érsek, főkancellár

 1467. július 20.

Pozsonyban megnyitja kapuit az új egyetem, az Academia Istropolitana

 1492. december

Kinizsi Pál szétveri a „fekete sereg” 8000 főnyi maradékát

 1517

Johann Singreiner bécsi nyomdájában megjelenik Werbőczy István Hármaskönyve

 Brutus János Mihály

1517 – 1592.05.16.

 történész

 Hagymási Bálint

1490 – 1517.01.12.

 író, kanonok, költő

 Mossóczi Zakariás

1542.05.12. - 1587.07.20.

 jogász, kat. püspök

 1567. április 1.

I. Miksa felállítja a Szepesi Kamarát Lőcse székhellyel

 Thurzó György

1567.09.02. - 1616.12.24.

 nádor

 Széchényi György

1592 – 1695.02.18.

 kalocsai és esztergomi érsek, főkancellár, hercegprímás

 Comenius Ámos János

1592.03.28. - 1670.11.15.

 író, kat. püspök, pedagógus, teológus

 Brutus János Mihály

1517 – 1592.05.16.

 történész

 Gyulai Pál

1550 kör. - 1592.12.10.

 diplomata, író, orvos, történész

 Verancsics Faustus

1550 – 1617.01.27.

 kat.püspök, pálos szerzetes, szótárszerkesztő

 Szilágyi Tönkő Márton

1642 – 1700.01.03.

 ref püspök

 Tholdalagi Mihály

1580 kör. - 1642.03.24.

 diplomata, emlékiratíró, nagybirtokos

 Bethlen Miklós

1642.09.01. - 1716.10.17.

 emlékiratíró, erdélyi kancellár

 Wesselényi Ferenc

1605 – 1667.03.27.

 nádor

 Rhédey Ferenc

1610 kör. - 1667.05.13.

 erdélyi fejedelem, kormányzó

 1692

Libetbányán üzembe helyezik az első magyarországi nagyolvasztót

 Patachich Ádám Sándor

1717.02.18. - 1784.07.19.

 kalocsai érsek (1766/84), író, műfordító

 Weiss Ferenc

1717.03.16. - 1785.01.10.

 csillagász, jezsuita szerzetes, matematikus

 Mária Terézia

1717.05.13. - 1780.11.29.

 magyar királynő (1740/80)

 Barics Béla Ádám

1742 – 1813.12.10.

 jogász, statisztikus

 Decsy Sámuel

1742.01.02. - 1816.01.25.

 író, orvos, történész

 Wallaszky Pál

1742.01.29. - 1824.09.29.

 ev.lelkész, egyháztörténész, irodalomtörténész

 Barcsay Ábrahám

1742.02.02. - 1806.03.03.

 költő

 Szabó József

1742.03.17. - 1801.04.02.

 jezsuita szerzetes, első m.gabonanemesítő

 Tessedik Sámuel

1742.04.20. - 1820.12.27.

 ev.lelkész, mezőgazdász, pedagógus

 Hertelendy Gábor

1742.09.08. - 1820.06.16.

 altábornagy

 Szentmarjay Ferenc

1767 – 1795.05.20.

 m. jakobinus mozgalom vezetője

 1767. január 23.

Mária Terézia Úrbéri Pátense a földesúrnak járó szolgáltatásokról

 Kassai József

1767.03.15. - 1842.03.15.

 kat. plébános, nyelvész, szótárszerkesztő, MTA lev. tagja 

 Péteri Takáts József

1767.03.18. - 1821.05.03.

 író, költő, ügyvéd

 Varga Márton

1767.03.20. - 1818.04.05.

 fizikus, geográfus

 Zsoldos János

1767.05.02. - 1832.05.12.

 orvos, első m. eü. jogszabálygyűjtemény szerzője

 Szentjóbi Szabó László

1767.06.22. - 1795.10.06.

 író, költő, műfordító

 Rudics József

1792.02.22. - 1879.08.21.

 főispán, költő, mecénás, MTA t. tagja

 Ferenczy István

1792.02.24. - 1856.07.04.

 éremművész, szobrász, MTA lev. tagja

 Balla Károly

1792.04.02. - 1873.05.16.

 író, jogász, költő, meteorológus, MTA lev. tagja

 Hell Miksa Rudolf

1720.05.15. - 1792.04.14.

 csillagász, fizikus, jezsuita szerzetes, matematikus

 Egger Vilmos

1792.05.13. - 1830.11.02.

 festőművész, első m.hivatásos tornatanító

 Markhot Ferenc

1718 – 1792.05.25.

 orvos

 1792. június 6.

Budán megkoronázzák I. Ferenc magyar királyt

 Szaitz Leó Antal

1746.02.15. - 1792.07.30.

 hitszónok, publicista, szervita szerzetes

 Ráday Gedeon

1713.10.01. - 1792.08.06.

 író, költő, mecénás, műgyűjtő

 Péczeli József

1750 – 1792.12.04.

 költő, műfordító, ref. lelkész, tudományszervező

 1792. december 17.

Kolozsváron tartja előadását az Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó Társaság

 1817

Megjelenik a „Tudományos Gyűjtemény”, a magyar tudományosság havilapja

 Mandl-Mándy Károly

1817-1871.06.04.

 amerikai polgárháború dandártábornoka

 Trefort Ágoston

1817.02.07. - 1888.08.22.

 művelődéspolitikus, vallás/közokt.min.(1872/88)

 1817. február 12.

Megrendezik az első Helikon-ünnepélyt Keszthelyen

 Kossuth Zsuzsanna

1817.02.19. - 1854.06.29.

 emlékiratíró, tábori kórházak főápolónője (1848/49)

 Arany János

1817.03.02. - 1882.10.22.

 költő, műfordító, MTA főtitk.(1865/79)

 Aranka György

1737.09.15. - 1817.03.11.

 író, tudományszervező, „Erdély Kazinczyja”

 Laborfalvi Róza

1817.04.08. - 1886.11.20.

 színész

 1817. május 2.

Bernhard Antal pécsi órásmester elkészíti az első magyar gőzhajót, a Carolinát

 Irinyi János

1817.05.17. - 1895.12.17.

 vegyész, a robbanásmentes gyufa feltalálója

 1817. június 5.

Tehel Lajos bemutatja az általa kifejlesztett gázvilágítást Pesten

 Jubál Károly József

1817.08.03. - 1853.03.03.

 mérnök, pedagógus, vértanú

 István főherceg

1817.09.14. - 1867.02.19.

 nádor (1847/48), kir. helytartó (1847/67)

 Gaál Sándor

1817.09.21. - 1866.06.17.

 honvéd vezérőrnagy(1848/49), olaszorsz.m. légió tábornoka

 Tompa Mihály

1817.09.28. - 1868.07.30.

 költő

 Lázár Vilmos

1817.10.24. - 1849.10.06.

 honvéd ezredes (1848/49), aradi mártír

 Feichtinger Sándor

1817.11.17. - 1907.01.05.

 botanikus, orvos

 Kitaibel Pál

1757.02.03. - 1817.12.13.

 botanikus, mineralógus, orvos

 Gönczy Pál

1817.12.26. - 1892.01.10.

 pedagógus, MTA lev. tagja

 Konkoly-Thege Miklós

1842.01.20. - 1916.02.17.

 csillagász, meteorológus, zeneszerző

 Bölöni Farkas Sándor

1795.12.14. - 1842.02.03.

 közgazdász, naplóíró, politikus, MTA lev. tagja

 Genersich Antal

1842.02.04. - 1918.06.04.

 patológus, MTA r. tagja

 Kocsi Patkó János

1763.09.24. - 1842.02.14.

 író, műfordító, rendező, színész, színigazgató

 Eötvös Károly

1842.03.11. - 1916.04.13.

 író, politikus, újságíró, ügyvéd

 Entz Géza

1842.03.29. - 1919.12.04.

 orvos, zoológus, MTA r. tagja

 Fehér Ipoly Kálmán

1842.04.11. - 1909.10.27.

 pannonhalmi főapát (1892-1909)

 Kőrösi Csoma Sándor

1784.04.04. - 1842.04.11.

 nyelvész, orientalista, utazó, tibeti filológia megalapítója

 Kherndl Antal

1842.05.10. - 1919.10.07.

 hídépítő mérnök, MTA r. tagja

 Chorin Ferenc

1842.05.11. - 1925.01.20.

 Gyáriparosok Orsz. Szöv. Alapító eln.(1902/25)

 1842. augusztus 24.

Elhelyezik a Lánchíd alapkövét

ik Rákosi Jenő

1842.11.12. - 1929.02.08.

 író, költő, műfordító, színigazgató, újságíró

 Csiky Gergely

1842.12.08. - 1891.11.19.

 dramaturg, író, műfordító

 Megyeri Károly

1799.01.08. - 1842.12.12.

 író, színész, színigazgató

 Cserey Farkas

1773.10.28. - 1842.12.25.

 botanikus, író, mecénás, őrnagy , pedagógus

 Hild József

1789.12.08. - 1867.03.06.

 építőmester

 Fricsay Richárd

1867.03.27. - 1945.03.16.

 karmester

 Fényes Adolf

1867.04.29. - 1945.03.15.

 festőművész, grafikus

 Iványi-Grünwald Béla

1867.05.06. - 1940.09.24.

 festőművész, grafikus

 1867. május 15.

Megalakul a Magyar Történelmi Társulat

 Rácz Laci

1867.06.04. - 1943.05.06.

 cigányprímás

 1867. június 8.

I. Ferenc József és Erzsébet megkoronázása

 Kaán Károly

1867.07.12. - 1940.01.28.

 erdőmérnök, „magyar természetvédelem atyja”

 1867. július 28.

A király szentesíti a kiegyezési törvényt, az 1867. évi XII. törvénycikket

 Kapoli Antal

1867.11.04. - 1957.04.12.

 faszobrász

 Vaszary János

1867.11.30. - 1939.04.19.

 festőművész, grafikus

 Ganz Ábrahám

1814.11.06. - 1867.12.15.

 ércöntő, feltaláló, m.nehézipar úttörője

 Moravcsik Gyula

1892.01.29. - 1972.12.10.

 bizantinológus, klasszika-filológus, MTA r. tagja

 Lumniczer Sándor

1821.03.29. - 1892.01.30.

 sebész

 Koltay-Kastner Jenő

1892.02.15. - 1985.03.03.

 irodalom- és művelődéstörténész, MTA lev. tagja

 Faller Gusztáv

1892.02.23. - 1968.07.22.

 bányamérnök, földgázkutató, mélyfúrások irányítója

 Apor Vilmos

1892.02.29. - 1945.04.02.

 kat. püspök

 Rákosi Mátyás

1892.03.09. - 1971.02.05.

 politikus

 Komjádi Béla

1892.03.15. - 1933.03.05.

 modern vízilabdajáték kialakítója

 Mindszenty József

1892.03.29. - 1975.05.06.

 bíboros, esztergomi érsek, hercegprímás

 Hauser Arnold

1892.05.08. - 1978.01.29.

 filozófus, művészettörténész, szociológus

 Baross Gábor

1848.06.06. - 1892.05.09.

 „vasminiszter”

 Klapka György

1820.04.06. - 1892.05.17.

 honvéd tábornok (1848/49)

 Keleti Károly

1833.07.18. - 1892.05.29.

 statisztikus, MTA r. tagja

 Lajtha László

1892.06.30. - 1963.02.16.

 karnagy, népzenekutató, zeneszerző

 Hajnal István

1892.07.03. - 1956.06.16.

 történész, MTA r. tagja

 Bókay János

1892.07.10. - 1961.07.16.

 író, költő, műfordító, szerkesztő

 1892. augusztus 2.

Az uralkodó szentesíti a korona bevezetéséről szóló törvénycikket

 Szigeti József

1892.09.05. - 1973.02.20.

 hegedűművész

 Karacs Teréz

1808.04.18. - 1892.10.07.

 m. nőnevelés egyik úttörője

 Nadányi Zoltán

1892.10.09. - 1955.02.02.

 dalszövegíró, író, költő, műfordító

 Zsirai Miklós

1892.10.10. - 1955.09.09.

 nyelvész, MTA r. tagja

 Ábrahám Pál

1892.11.02. - 1960.05.06.

 karmester, zeneszerző, zongoraművész

 Haynal Imre

1892.11.12. - 1979.02.02.

 belgyógyász, kardiológus, MTA r. tagja

 1892. november 18.

Megjelenik a Pallas Nagylexikon I. kötete

 Komlós Aladár

1892.12.10. - 1980.06.22.

 író, irodalomtörténész, költő, kritikus

 1917

Bánki Donát ismerteti a róla elnevezett kettős átömlésű vízturbinát

 1917

Pácz Aladár amerikai m. vegyészmérnök szabadalmaztatja az alaktartó volfrám izzószálat

 Madarász Viktor

1830.12.14. - 1917.01.10.

 festőművész

 Maros Rudolf

1917.01.19. - 1982.08.03.

 zeneszerző

 Bognár József

1917.02.05. - 1996.11.03.

 közgazdász, MTA r. tagja, M.Világszöv.eln.(1963/90)

 Déchy Mór

1851.11.04. - 1917.02.08.

 geográfus, utazó, a Mont-Blanc első m.megmászója

 Szauder József

1917.02.26. - 1975.08.06.

 irodalomtörténész, MTA lev. tagja

 Devecseri Gábor

1917.02.27. - 1971.07.31.

 író, klasszika-filológus, költő, műfordító

 Koltai Jenő

1917.03.01. - 2004.12.29.

 atléta mesteredző

 Marton Endre

1917.03.17. - 1979.10.12.

 filmrendező, Nemzeti Színház ig.(1971/78)

 Ferenczy Károly

1862.02.08. - 1917.03.18.

 festőművész

 Szabó László

1917.03.19. - 1998.08.08.

 olimpiai bajnok nemzetközi sakknagymester

 Banda Ede

1917.04.06. - 2004.06.23.

 gordonkaművész

 Gáspár Sándor

1917.04.15. - 2002.04.16.

 szakszervezeti vezető, Szaksz.Világszöv.eln.(1978/89)

 Tömörkény István

1866.12.21. - 1917.04.24.

 író, újságíró

 Losonczy Géza

1917.05.05. - 1957.12.21.

 újságíró, forr. és szabadságharc mártírja(1956)

 Szörényi Éva

1917.05.26. - 2009.12.01.

 színész

 Kónya Albert

1917.06.04. - 1988.03.16.

 fizikus, MTA r. tagja

 Gyóni Géza

1884.06.25. - 1917.06.25.

 költő

 Mai Manó

1855 – 1917.07.24.

 gyermekfényképezés kiváló magyar képviselője

 Kerpely Antal

1866.09.24. - 1917.07.22.

 kohómérnök

 Györffy György

1917.08.26. - 2000.12.19.

 történész, MTA r. tagja

 Aczél György

1917.08.31. - 1991.12.06.

 művelődéspolitikus, min.e.n.h.(1974/82)

 Maléter Pál

1917.09.04. - 1958.06.16.

 vezérőrnagy, forr. és szabadságharc mártírja(1956)

 Pataki Ferenc

1917.09.18. - 1988.04.25.

 olimpiai bajnok tornász

 Németh Imre

1917.09.23. - 1989.08.18.

 olimpiai bajnok kalapácsvető

 Harmatta János

1917.10.02. - 2004.07.24.

 klasszika-filológus, nyelvész, MTA r. tagja

 Balassa Iván

1917.10.05. - 2002.11.01.

 etnográfus

 Szabó Magda

1917.10.05. - 2007.11.19.

 író, költő, műfordító

 Vásárhelyi Miklós

1917.10.09. - 2001.07.31.

 dramaturg, sajtótörténész, újsáíró

 Fábri Zoltán

1917.10.15. - 1994.08.23.

 filmrendező

 Mihály András

1917.11.07. - 1993.09.19.

 karmester, zeneszerző, M.Áll.Operaház ig.(1978/86)

 Bihari Klára

1917.12.08. - 1997.06.06.

 író

 Demény György

1850.06.12. - 1917.12.17.

 filmtechnikus, a filmgyártás egyik úttörője

 Lemhényi Dezső

1917.12.09. - 2003.12.04.

 olimpiai bajnok vízilabdázó, sportvezető

 Tangl Ferenc

1866.01.26. - 1917.12.19.

 állatorvos, fiziológus, MTA r. tagja

 Gimes Miklós

1917.12.22. - 1958.06.16.

 újságíró, forr. és szabadságharc mártírja(1956)

 Czeke Marianne

1873.10.18. - 1942.01.04.

 bibliográfus, irodalomtörténész, első m.női könyvtáros

 Kopp Mária

1942.01.14. - 2012.04.03.

 orvos, pszichológus

 Hazai Samu

1851.12.26. - 1942.02.10.

 vezérezredes, honv.min.(1910/17)

 Illés Lajos

1942.03.18. - 2007.01.29.

 billentyűs, dalszövegíró, zeneszerző

 Márk Lajos

1867.08.25. - 1942.03.18.

 festőművész, grafikus, illusztrátor

 Farkas János

1942.03.27. - 1989.09.29.

 olimpiai bajnok, világválogatott labdarúgó

 Siklós Albert

1878.06.26. - 1942.04.03.

 gordonkaművész, zeneesztéta, zeneszerző, zenetörténész

 Nemere Zoltán

1942.04.20. - 2001.05.06.

 kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó

 Zichy Gyula

1871.11.07. - 1942.05.20.

 kalocsai érsek (1925/42)

 Reimholz Péter

1942.06.03. - 2009.10.09.

 belsőépítész, építészmérnök

 Oláh Gábor

1881.01.17. - 1942.06.23.

 író, irodalomtörténész, költő, műfordító, pedagógus

 Bujtor István

1942.05.05. - 2009.09.25.

 filmproducer, filmrendező, rendező, színész

 Hajnóczy Péter

1942.08.10. - 1981.08.08.

 író

 Horthy István

1904.12.09. - 1942.08.20.

 gépészmérnök, kormányzóhelyettes

 Móricz Zsigmond

1879.07.02. - 1942.09.05.

 író, szerkesztő, újságíró

 Schönherz Zoltán

1905.07.25. - 1942.10.09.

 villamosmérnök, munkásmozgalom harcosa

 Hunyady Sándor

1890.08.15. - 1942.10.10.

 író, szerkesztő, újságíró

 Szakály Ferenc

1942.10.28. - 1999.07.06.

 történész, MTA lev. tagja

 Rados Gusztáv

1862.02.22. - 1942.11.01.

 matematikus, MTA r. tagja

 Oláh János

1942.11.24. - 2016.07.25.

 író, költő, szerkesztő

 Zipernowsky Károly

1853.04.04. - 1942.11.29.

 feltaláló, gépészmérnök, MTA lev. tagja

 Czabán Samu

1878.02.17. - 1942.12.16.

 író, pedagógus, szerkesztő

 Kállay Miklós

1887.01.23. - 1967.01.14.

 miniszterelnök(1942/44)

 Szirmai Albert

1880.07.02. - 1967.01.15.

 karmester, zeneszerző

 1967. január 29.

A gyermekgondozási segély (gyes) bevezetése január 1-i hatállyal

 Kocsis Pál

1884.12.01. - 1967.02.24.

 növénynemesítő, szőlész

 Révész Imre

1889.06.30. - 1967.02.27.

 egyháztörténész, ref.püspök, teológus, MTA r. tagja

 Tóth Péter

1882.07.12. - 1967.02.28.

 kétszeres olimpiai bajnok kardvívó

 Liebermann Lucy

1899.05.22. - 1967.03.02.

 gyógypedagógus, pszichológus

 Kodály Zoltán

1882.12.16. - 1967.03.06.

 népzenekutató, zeneszerző, MTA eln.(1946/49)

 Sinkó Ervin

1898.10.05. - 1967.03.26.

 író, irodalomtörténész, költő

 Vadnai László

1904.03.21. - 1967.04.18.

 dalszövegíró, konferanszié, újságíró

 Széchenyi Zsigmond

1898.01.23. - 1967.04.24.

 író, utazó, vadász

 Kaesz Gyula

1897.07.13. - 1967.05.12.

 belsőépítész, iparművész

 Palotás Péter

1929.06.27. - 1967.05.17.

 olimpiai bajnok labdarúgó

 Lakatos Géza

1890.04.30. - 1967.05.21.

 vezérezredes, min.eln.(1944.08.29.-10.16.)

 Dékány András

1903.01.11. - 1967.05.30.

 író, újságíró

 Ferenczy Béni

1890.06.18. - 1967.06.02.

 éremművész, festőművész, grafikus, szobrász

 Cholnoky László

1899.05.29. - 1967.06.12.

 gyógyszerész, vegyészmérnök, MTA lev. tagja

 Kassák Lajos

1887.03.21. - 1967.07.22.

 festőművész, író, költő, művészettörténész

 Füst Milán

1888.07.17. - 1967.07.26.

 esztéta, író, költő

 Blattner Géza

1893.02.15. - 1967.07.27.

 bábszínész, festőművész, grafikus

 Bródy György

1908.07.21. - 1967.08.05.

 kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó

 Áprily Lajos

1887.11.14. - 1967.08.06.

 költő, műfordító

 Pető András

1893.09.11. - 1967.09.11.

 gyógypedagógus, konduktív mozgásterápiai képzés megalap.

 Geleji Sándor

1898.05.17. - 1967.11.03.

 kohómérnök, MTA r. tagja

 Münnich Ferenc

1886.11.18. - 1967.11.29.

 miniszterelnök(1958/61)

 Gellért Oszkár

1882.09.10. - 1967.12.16.

 író, költő, szerkesztő, újságíró

 Novobátzky Károly

1884.03.03. - 1967.12.20.

 fizikus, matematikus, MTA aleln.(1958/67)

 Schöffer Miklós

1912.09.06. - 1992.01.08.

 képzőművész, zeneszerző

 Rados Jenő

1895.04.25. - 1992.01.09.

 építészmérnök, építészettörténész

 Babics Antal

1902.08.04. - 1992.01.17.

 urológus, MTA r. tagja, eü.min.(1956.10.26.-10.31.)

 Földes Andor

1913.12.21. - 1992.02.09.

 karnagy, zongoraművész

 Domokos Pál Péter

1901.06.28. - 1992.02.18.

 etnográfus, népzenekutató

 Kéry László

1920.09.17. - 1992.02.18.

 irodalomtörténész, MTA lev. tagja

 Kumorovitz Lajos Bernát

1900.10.05. - 1992.02.22.

 premontrei szerzetes, történész, MTA r. tagja

 Karinthy Ferenc

1921.06.02. - 1992.02.29.

 dramaturg, író, műfordító

 Veress Sándor

1907.02.01. - 1992.03.04.

 népzenekutató, zeneszerző, zongoraművész

 Tűz Tamás

1916.04.18. - 1992.04.07.

 író, kat. püspök, költő

 Zsigmond László

1907.12.03. - 1992.04.14.

 történész, MTA r. tagja

 Eörsi Gyula

1922.09.19. - 1992.04.20.

 jogász, MTA r. tagja

 Déri János

1951.04.14. - 1992.04.29.

 újságíró

 Kolozsvári Grandpierre Emil

1907.01.15. - 1992.05.11.

 író, kritikus, műfordító

 Klaniczay Tibor

1923.07.05. - 1992.05.14.

 irodalomtörténész, MTA r. tagja

 Ránki György

1907.10.30. - 1992.05.22.

 zeneszerző

 Volly István

1907.01.07. - 1992.06.13.

 etnográfus, népdalgyűjtő, népzenekutató, zeneszerző

 Fügedi Erik

1916.09.22. - 1992.06.18.

 levéltáros, történész

 Szívós István

1920.08.20. - 1992.06.22.

 kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó

 Szabó István

1903.08.29. - 1992.07.05.

 szobrász

 1992. júl. 25. - aug. 9.

A barcelonai nyári olimpián 11 arany, 12 ezüst és 7 bronz a magyar éremtermés

 Papp Bertalan

1913.09.07. - 1992.08.08.

 kétszeres olimpiai bajnok kardvívó

 Székely János

1929.03.07. - 1992.08.23.

 író, költő, műfordító

 1992. augusztus 26.

Megkezdődik a gépkocsik összeszerelése az esztergomi Suzuki gyárban

 Rajcsányi László

1907.02.16. - 1992.09.05.

 háromszoros olimpiai bajnok kardvívó

 Árkus József

1930.11.01. - 1992.09.28

 humorista, konferanszié, újságíró

 Bay Zoltán Lajos

1900.07.04. - 1992.10.04.

 atomfizikus, MTA r. tagja, fénysebesség meghatározója

 Gyárfás Miklós

1915.12.06. - 1992.10.04.

 dramaturg, író, költő, újságíró

 Rátonyi Róbert

1923.02.18. - 1992.10.08.

 rendező, színész

 Barta György

1915.10.29. - 1992.10.21.

 geofizikus, MTA r. tagja

 Csákányi László

1921.01.13. - 1992.11.03.

 színész

 Bágya András

1911.12.08. - 1992.11.04.

 zenei rendező, zeneszerző

 Élő Árpád Imre

1903.08.25. - 1992.11.05.

 Élő-pontszámok kidolgozója a sakkban

 Vass Lajos

1927.04.05. - 1992.11.06.

 karnagy, népzenekutató

1992. december 24.

Megkezdi adását a Duna Televízió műholdas csatornája 

 Kemény János György

1926.05.31. - 1992.12.26.

 matematikus, számítástechnikus, Internet / e-mail atyja