Heigl István: Kresznerics Ferenc (1766 - 1832) matematikatankönyvei. forrás:  http://mek.oszk.hu). (Heigl: István: Kresznerics, a matematikatanár c. cikkének [Vasi Szemle 1993/4. sz. pp. 549-553.] szóeltérésekkel digitalizált változata.) (tovább)